Naj še enkrat spomnimo, da se v Škofji Loki že več desetletij prizadevajo za obvoznico, ki bo razbremenila staro jedro tisočletnega mesta. Najprej so se dolga leta prepirali o trasi obvoznice, še vedno so velike težave v vasi Suha, ki jo bo obvoznica presekala na pol, potrebne so bile tudi razlastitve. Zdaj pa se je zaradi znanih finančnih težav ajdovskega gradbenega podjetja očitno zapletlo še pri gradnji dveh ključnih odsekov obvoznice, se pravi predora pod Stenom in trase proti Zmincu. Vrednost investicije je sicer ocenjena na 43 milijonov evrov, pogodbena vrednost del Primorja pa je bila 15,7 milijona evrov. Septembra lani, ko so začeli vrtati v hrib nad Puštalom, je takratni direktor Primorja ocenil, da bodo dela tekla gladko in da ne gre za zahteven teren, tako da bi ta odsek morali dokončati v dveh letih.

V Škofji Loki zelo zaskrbljeni

Zdaj pa dela stojijo in v Škofji Loki so zelo zaskrbljeni. "Glede na to, da gradbena dela na drugi in tretji etapi poljanske obvoznice povsem stojijo, je glavni investitor projekta gradnje obvoznice DRSC za sredo 23. novembra sklical skupni sestanek, na katerem bo izvajalec gradbenih del Primorje oba investitorja, se pravi DRSC in občino Škofja Loka, seznanil z izvedbo pogodbeno prevzetih del. Pričakujemo, da bo takrat sprejeta konkretna odločitev o nadaljnji izvedbi projekta, ki je izjemnega pomena tako za občino Škofja Loka kot tudi širšo škofjeloško regijo," je dejal Jernej Tavčar z občine Škofja Loka.

Nekaj podobnega so pojasnili tudi na Direkciji RS za ceste, kjer sicer poudarjajo, da dela na poljanski obvoznici ne stojijo v celoti, saj se normalno gradi odsek od Ljubljanske ceste do predora (dela izvaja Gorenjsko gradbeno podjetje). Predor bo dolg 700 metrov, trenutno so na polovici. Pripravljena je tudi trasa ceste do Zminca in zgrajen je most prek Hrastnice.

"Do zamude prihaja pri gradnji predora, vzrok pa je splošno znano stanje pogodbenega izvajalca del, se pravi Primorja. Trenutno nastala zamuda pri gradnji predora znaša okoli pet mesecev, pogodbeni rok za dokončanje del, avgust 2013, trenutno še ni ogrožen. V Direkciji RS za ceste si prizadevamo projekt končati z izbranim izvajalcem. V skrajnem primeru, če bo prišlo do prekinitve pogodbe, pa bo nov izvajalec izbran v skladu z zakonom o javnem naročanju. Trenutno črpanje evropskih sredstev ni ogroženo," je pojasnila Irena Zore Willenpart, vodja službe za evropske projekte in tehnično regulativo.

S Primorja so sporočili, da so dela začasno ustavljena zato, ker so stroje in delavce premestili na gradbišče avtoceste (ki je sicer že končana!), drugi razlog pa je "pomanjkanje resursov in likvidnostne težave, v katerih se je glede na splošno gradbeno krizo znašlo tudi Primorje". V Primorju sicer pričakujejo, da bodo dela spet stekla "v kratkem".