Ta jim je sicer že ponudila nekaj lokacij, ki pa niso ustrezale njihovi prvotni zahtevi - da pritlični prostor stoji v središču mesta. Pobudnikom projekta pa se je zdela povsem ustrezna lokacija na Starem trgu, vendar je MOL nato odstopila od te ponudbe. Gre za nekdanjo gostilno Pri Pavli, za katero občina do danes še ni našla najemnika, na vprašanje, zakaj ta prostor ni primeren za ljudsko kuhinjo, pa odgovarjajo zgolj, da obstajajo številni razlogi in da "gre za specifično dejavnost, ki ni primerna za kateri koli poslovni prostor". Prav tako dodajajo, da trenutno ne potekajo nobeni dogovori glede možnih lokacij za ljudsko kuhinjo, čeprav vodilni v projektu še vedno niso dobili obljubljene ponudbe treh lokacij, ki so jim jo obljubili na zadnjem sestanku.

"Zapletlo se je ravno tam, kjer smo mislili, da bomo imeli najmanj težav, medtem ko je šlo zbiranje denarja povsem gladko," z obžalovanjem nad neposluhom občine pravi vodja projekta Primož Kapus, ki se hkrati dogovarja s številnimi donatorji, vendar nameravajo ti počakati, dokler se ne najde primeren prostor. A projekta ne nameravajo opustiti, razlaga Kapus, ampak bodo počakali do konca letošnjega leta, nato pa bodo za pomoč zaprosili še državne institucije ali pa projekt preselili v katero izmed občin, ki jih že zdaj vabijo in imajo za ljudsko kuhinjo že izbrane prostore.