"Na občini želimo omogočiti, da lahko lastniki na črno zgrajenih zidanic in vinskih kleti v vinogradniških območjih, ki ležijo na stavbnih zemljiščih, a niso v skladu z gabariti za legalizacijo, status svojih objektov vseeno uredijo. V občinskem podrobnem prostorskem načrtu bomo namreč določili možna odstopanja in sanacijske ukrepe, na podlagi katerih bo mogoče za neskladno ali nelegalno zgrajene zidanice pridobiti gradbeno dovoljenje," je povedal novomeški župan Alojzij Muhič in pozval lastnike opisanih zidanic, da do 15. decembra letos na občino oddajo pobude za legalizacijo objektov.

Po obstoječem občinskem prostorskem načrtu se namreč zidanice, večje od 60 kvadratnih metrov, ne dajo legalizirati. "Nekaj je tudi objektov, ki so sicer manjši od omenjene kvadrature, vendar zahtevanim določilom o legalizaciji ne ustrezajo na kakšen drug način. Pri tem gre lahko za prevelik, previsok ali preprosto oblikovno neustrezen objekt. Upravne enote tako pri izdaji gradbenega dovoljenja zahtevajo, da je treba kakšne dele stavb celo porušiti. To želimo preprečiti," je dejal Igor Merlin iz občinskega urada za prostor in dodal, da bo občinska komisija preučila vsak primer posebej in šele nato bodo lahko določili, kakšna odstopanja bodo v novem prostorskem planu dovoljena.