Na ljubljanski mestni občini Ljubljana so pričakovali, da bo promet po novem krožišču na Kranjčevi ulici in naprej do krožišča Žale po štiripasovnici stekel že prej, vendar so se dela konec oktobra zavlekla zaradi slabega vremena in nekaterih dodatnih del. Ta odsek s podizvajalci gradi Energoplan, ki je za dober milijon evrov posel prevzel od propadlega SCT. Energoplan bo skupaj z Gradisom G moral poskrbeti tudi še za zadnji odsek nekdanje Titove ceste od krožišča Božičeve ulice do krožišča na Kranjčevi ulici, s čimer bo končno gotova tako imenovana štajerska vpadnica.

Zadnji odsek bosta podjetji gradili v okviru pogodbe o komunalnem opremljanju športnega parka Stožice, rok za njegovo dokončanje pa je konec februarja 2012. Ovir za začetek gradnje po selitvi vrtnarije in rušitvi hiše družine Ravnikar sredi prejšnjega meseca ni več, tako da bi morala dela s polno paro steči v kratkem. Spomnimo, da je občina potem, ko se je namesto za razlastitev odločila za poravnavo, Ravnikarjevim v bližini dala nadomestna zemljišča za vrtnarijo in dodatnih 74.000 evrov, za hišo pa jim je nakazala še 625.000 evrov odškodnine.

Na mestni občini Ljubljana so za dela na Roški in Poljanski cesti odločili zaradi gradnje mostu pri Cukrarni, tako da so se hkrati odločili urediti še vodovod, vročevod, električno napeljavo, telekomunikacijske vode in javno razsvetljavo pod omenjenima ulicama. Dvonivojski most pri Cukrarni, ki ga prav tako gradi Gradis G, naj bi bil gotov do konca maja, kar pa je po polžjem zagonu del v poletnih mesecih precej težko izvedljivo. V zadnjih tednih je na gradbišču malo bolj živahno in, kot kaže, bodo delavci kmalu dokončali zgornje vozišče, ki bo namenjeno izključno motornim vozilom.