Po besedah dr. Igorja Kaučiča z ljubljanske pravne fakultete zakon Jankoviću ne prepoveduje, da bi po potrditvi mandata v parlamentu kandidiral za svojo staro funkcijo: "Za župana lahko kandidira še v funkciji poslanca, saj ni treba, da prej odstopi kot poslanec, poslanska funkcija pa mu preneha, ko je izvoljen za župana." Jankoviću bi torej tudi ob morebitnem neuspehu na nadomestnih volitvah za župana še vedno ostala poslanska funkcija, tako kot mu bi ostala županska, če se mu ne bi uspelo prebiti v parlament.

Če pa bi Janković po izvolitvi v parlament kandidiral in zmagal na nadomestnih županskih volitvah, bi morali za njegov sedež v parlamentu razpisati nadomestne volitve. "Tako določa varovalka v zakonu o volitvah v državni zbor, ki naj bi preprečevala možne zlorabe instituta odstopa. Če namreč poslanec odstopi prej kot v šestih mesecih od potrditve mandata, ne velja pravilo, da postane novi poslanec naslednji poslanec na listi glede na volilni izid, temveč se morajo opraviti nadomestne volitve," opozarja dr. Franc Grad z ljubljanske pravne fakultete. Ob takem scenariju bi torej nekateri Ljubljančani v kratkem roku morali na volišča kar trikrat.

Janković se o možnosti kandidature na nadomestnih županskih volitvah ni želel opredeliti. Iz njegovega predvolilnega smo dobili zgolj kratko pojasnilo, da gre za špekulacije, o katerih trenutno ne razmišljajo, in da bodo na taka in podobna vprašanja odgovarjali po predčasnih volitvah.