Na enem izmed oddelkov intenzivnih terapij III v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana, kjer so medicinske stavkale teden dni, naj bi v petek, torej po koncu stavke, prišlo do zapletov.

Vodstveni kader naj bi tako začel razporejati delavce v duhu vladnega predloga aneksa h kolektivni pogodbi za zdravstveno nego, ki pa še ni podpisan in je še predmet pogajanj s sindikati. To pa je po oceni Sindikata KC evidentna kršitev sklenjenih pogodb o zaposlitvi.

Tako naj bi bile srednje medicinske sestre na teh oddelkih, ki so nedavno stavkale, tudi po koncu stavke razporedili na mesta, ki ustrezajo njihovi formalni izobrazbi in ne znanju, ki so ga pridobile med delom, tako da so lahko opravljale nekatera dela diplomiranih medicinskih sester. Očitke sindikata je vodstvo UKC danes odločno zavrnilo.

Vodstvo UKC je, kot so zapisali v sporočilu za javnost, sindikatu na današnjem sestanku dodatno pojasnilo organizacijo dela v enotah intenzivne terapije III. Tako so se strinjali, da je organizacija dela dolžnost in odgovornost delodajalca, so zapisali v službi za odnose z javnostmi. Ob tem pojasnjujejo, da gre za učinkovito in strokovno utemeljeno organizacijo dela, ki zagotavlja najvišjo možno kakovost in varnost pri izvajanju zdravstvene oskrbe bolnikov.

Cevc je povedal, da je bil sestanek zelo konstruktiven in da so razrešili dileme okoli reorganizacije dela v enotah intenzivne nege III, torej ali so te spremembe posledice nedavne stavke ali gre za strokovno izboljševanje na oddelku.

Pravi, da mu je vodstvo zatrdilo, da gre za strokovno izboljšavo dela na oddelku in da reorganizacija ne pomeni, da bodo te sestre poslej opravljale manj zahtevna dela. Pojasnjuje, da bodo še vnaprej delale podobno delo kot doslej, pred stavko.

Tako Cevc meni, da je današnji sestanek prispeval k umiritvi situacije. "Če se nekaj kar dolgo časa kuha, se ne more takoj shladiti," je ponazoril.

Sicer pa so v UKC še zapisali, da so se na sestanku zavezali, da si bodo še naprej prizadevali za konstruktivno razreševanje problematike v dobro bolnikov, svojcev in zaposlenih.