Navkljub pozivom občanov in številnim dopisom občine Črnomelj državnim inšpekcijskim službam in drugim ustanovam so prebivalci Črnomlja in okolice neznosnemu smradu izpostavljeni že več let. Za peticijo, ki je objavljena na internetni strani proteusbelakrajina.wordpress.com, so se v gibanju odločili ravno zaradi sprenevedanja pristojnih državnih služb, ki se sklicujejo na pomanjkljivo zakonodajo.

Kot so zapisali, je zaradi velike občutljivosti belokranjskega kraškega ekosistema treba čim prej prenehati uporabljati bioplinsko gnojevko v kmetijstvu, ne glede na razred njene okoljske kakovosti. V peticiji med drugim zahtevajo, da pristojne službe lastniku prašičje farme na Lokvah pri Črnomlju naložijo ekološko sanacijo farme tako, da se popolnoma prepreči širjenje smradu s farme ter da inšpekcijske službe redno nadzorujejo spoštovanje predpisov in določenih tehnoloških postopkov tako v bioplinarni kot na farmi.

S podpisi želijo doseči tudi, da ministrstvo za okolje in prostor, ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter ministrstvo za zdravje nemudoma pripravijo predpis o prepovedi širjenja smradu v naseljih in naravnem okolju in predpis o prepovedi uporabe gnojnice s farm na način, ki onesnažuje zemljo s težkimi kovinami.