Za zdaj jim je uspelo prepričati prepričane. Njihovo zavezo delovanja po sedmih trajnostnih načelih so doslej podpisale štiri stranke. Hanžkova TRS nosi trajnostni razvoj zapisan že v imenu in bo ves svoj program zasnovala prav na tem konceptu. Tudi Stranka mladih - Zeleni Evrope svojo prepoznavnost gradi na trajnostnem razvoju in okoljskih temah. Stranko Zares bi lahko označili za tisto stranko, ki je že v zadnjem mandatu pokazala posluh za okoljsko problematiko in želje okoljevarstvenikov ter ji gre veliko zaslug za eno redkih potez Pahorjeve vlade, ki je ni diktiral Bruselj, to je ustanovitev službe za podnebne spremembe. LDS pa se je morda prav zdaj zavedla, da mora odločneje stopiti po poti trajnostnega razvoja. A vse to so stranke, ki po rezultatih zadnjih javnomnenjskih raziskav ne bi prestopile parlamentarnega praga. Med tistimi, ki bi ga, zaveze ni podpisala še nobena, čeprav skoraj vse vključujejo okoljsko problematiko v svoj program. Stranka SDS tako pozitiven odnos do okolja navaja med svojimi središčnimi vrednotami, trajnostni razvoj pa vključuje med temeljne programske cilje razvojne paradigme, medtem ko upravljanju prostora in skrbi za okolje namenja še poseben, predzadnji tematski sklop programa.

Lista Virant okolja nasprotno v svojem programu ne omenja niti z besedo, nekaj vrstic posveča le trajnostnemu kmetovanju in povečevanju samooskrbe s hrano v državi. To je tudi eden od dvanajstih ključnih projektov Jankovićeve Pozitivne Slovenije, med katerimi je še uresničitev bruseljske zahteve po najmanj 25 odstotkih energije iz obnovljivih virov, vendar namesto leta 2020 že najpozneje leta 2015. V programu je zapisanih še nekaj drugih ciljev, omenjena pa je tudi trajnostno usmerjena Slovenija.

DeSUS se je proti koncu volilnega programa zapisalo poglavje o varovanju in ohranjanju naravnega okolja, SD pa je sožitje z naravo v podobi trajnostnega razvoja zapisal kot eno temeljnih vrednot stranke in koncept trajnostnega razvoja razmetal še po nekaterih drugih delih programa. SLS je eno poglavje volilnega programa namenil izboljšanju kakovosti okolja in drugo povečanju prehrambne samooskrbe, okoljsko problematiko pa je prek davkov povezal še z gospodarstvom.

Težko bi našli osebo, ki bi nasprotovala tem v končni fazi zelo podobnim programskim ciljem strank. Okolje predstavlja za Slovence eno najpomembnejših vrednot in to so stranke v svojih programih znale upoštevati. Delo je bilo še lažje, ker večino njihovih ciljev tako in tako priporoča ali celo predpisuje Evropska unija. Njihovo uresničevanje je druga zgodba, saj to zahteva najmanj usklajevanje okoljskih interesov z gospodarskimi in drugimi družbenimi interesi ter njihovo medsebojno omejevanje. Te lekcije dosedanje vlade še niso osvojile, saj so okoljsko komponento praviloma obravnavale kot tisti nebodigatreba, ki zavira razvoj države. Pa čeprav to v volilnih programih strank ni bilo zapisano.