Da avtobusna postaja v Novem mestu ne izpolnjuje zakonskih zahtev o opremljenosti mestnih avtobusnih postaj, je občino že pred časom opozoril tudi prometni inšpektor. Postaja namreč nima urejenega posredovanja informacij o voznih redih za potnike, kar je eden od glavnih elementov pri delovanju vsake avtobusne postaje.

Težava za avtobusno postajo je tudi objestnost. "Velik del postaje je uničene zaradi vandalizma različnih posameznikov in skupin, ki se zbirajo na območju avtobusne postaje tudi v večernem in nočnem času. To velja predvsem za sanitarije," pravijo na novomeški občini, ki jih ravno obnavlja. Precej materiala pa je bilo na postaji tudi ukradenega - tatove zanimajo predvsem kritina in bakreni žlebovi.

Deloma bi težave z vzdrževalnimi deli in varovanjem postaje lahko rešil upravljalec. Tega objekt nima, čeprav bi ga po zakonu moral imeti, saj ima več kot dva etažna lastnika in več kot osem posameznih delov objekta. "Naloga upravljalca je vzdrževanje objekta ter izvedba investicijskih vzdrževalnih del - podobno kot v večstanovanjskih zgradbah. Upravljalec vodi in upravlja denarni fond za izvedbo teh del, v katerega svoj del glede na lastništvo prispevajo posamezni lastniki prostorov v stavbi," še razlagajo na novomeški občini, sicer lastnici manjšega dela tamkajšnjih nepremičnin, in dodajajo, da bi upravljalec verjetno tudi organiziral službo za varovanje objektov in območja postaje.

Da bo treba na postaji nekaj narediti, se strinjajo tudi v podjetju Veolia transport Dolenjska in Primorska. "Zavedamo se, da avtobusna postaja Novomeščanom ni v ponos. Že vrsto let se trudimo in vlagamo denar v okolje avtobusne postaje, vendar to stanja ni preveč izboljšalo. Smo pa v prihodnje pripravljeni skladno z našim lastniškim deležen in denarnimi zmožnostmi sofinancirati večja investicijska in vzdrževalna dela," so dejali na Veolii, lastnici največjega deleža nepremičnin na postaji, niso pa hoteli povedati, koliko denarja so dejansko do zdaj v postajno infrastrukturo že vložili.

Zakaj se novomeška občina, podjetje Veolia in drugi lastniki nepremičnin na območju avtobusne postaje glede upravnika vsa ta leta niso dogovorili, nismo izvedeli. So pa iz občine sporočili, da so na sodišče že poslali zahtevek za dodelitev upravljalca avtobusne postaje.