Hotel ima za sabo burno zgodovino. Z vojno odškodnino ga je začel leta 1923 graditi domačin Anton Bratina. A ga je, še preden je sprejel prve goste, zaradi prezadolženega lastnika čakal stečaj. Nato je zaživel z novim najemniki, znanimi gostilničarji - družino Bizjak s Predmeje, in se v 30. letih prejšnjega stoletja ponašal z 20 sobami, odlično kuhinjo, najboljšimi vini in sodobno opremo.

Gostje so bili predvsem Goričani in Tržačani, ki so 900 metrov nad morjem iskali svežega zraku za zdravljenje pljučnih obolenj. Hotel je bil med drugo svetovno vojno požgan, po njej pa v pravem pomenu besede ni nikoli več zaživel. So pa vaščani ob njem zgradili enega prvih zadružnih domov v Sloveniji.

Želje krajanov, ugodne klimatske razmere, neokrnjena in zanimiva narava ter bližina Italije so bila tudi glavna izhodišča, ki sta jih Irena Velikonja in Orjana Grbac Velikonja upoštevali pri iskanju novih vsebin nekdanjega hotela. Največ koristi bi po njuni analizi kraju prinesla preureditev v večnamensko središče znanja.

"Gora ima veliko danosti, kulturnih in naravnih znamenitosti, tudi plazov, ki sem privabljajo različne ustanove. Ta možnost pa se nam zdi primerna in izvedljiva tudi v luči prihodnjega regijskega parka, mogoče celo v povezavi z mladinskim turizmom," Velikonjeva predstavi idejo središča znanja.

Priložnosti za ohranitev življenja na planoti prinaša tudi hiša zdravja. "Ideja sledi zgodovini zdraviliškega turizma, je nekoliko kompleksnejša od prve in bi bila brez zunanjega vlagatelja težko izvedljiva. Predvideli pa smo, da bi ponudba temeljila na delavnicah in šoli za zdrav način življenja, kjer bi se obiskovalci naučili, kako zdravo živeti," dodaja Velikonjeva. Ne glede na odločitev pa bi pritličje z razstaviščem, infotočko in družabnimi prostori ostal odprt za domačine.

Načrt Predmejcev sedaj čaka na sovlagatelja, ki bo pripravljen želje krajanov in občine po razvoju kraja tudi finančno podpreti. So pa domačini že zavihali rokave in na čelu s predsednikom krajevne skupnosti Božidarjem Vidicem v pritličju hotela, nekdanji pivnici, že kmalu napovedujejo odprtje muzeja gozdarstva.