Aneks naj bi podpisali v naslednjih dneh

Kot je pojasnila Rugljeva, je sklep o končanju stavke posledica dogovorov in pogajanj v preteklih dneh, v katerih so prišli do rešitev oz. so vsaj na poti k rešitvam vseh problemov krivičnega plačevanja srednjih medicinskih sester, ki opravljajo tudi dela diplomiranih sester.

Tako so se po besedah državnega sekretarja na ministrstvu za zdravje Ivana Eržena uspeli uskladiti glede aneksa h kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi, po besedah Rugljeve pa glede aneksa še niso povsem usklajeni. Vendar pa ocenjuje, da se bodo dokončno uskladili na naslednjem sestanku, tako pričakuje podpis aneksa v naslednjih dneh.

Poleg tega je vlada danes razveljavila prve tri točke v odločbi upravnega nadzora, po katerih je moralo vodstvo UKC razporediti vse medicinske sestre na delovna mesta, ki ustrezajo njihovi izobrazbi. Zaradi tega so se sestre tudi odločile za stavko.

Vrhunec: Konec stavke v dobro bolnikov

Generalni direktor UKC Ljubljana Simon Vrhunec je izrazil veselje nad tem, da je stavka končana. Po njegovih besedah je to v dobro vseh bolnikov in sodelavcev v UKC. Poudarja, da je ves čas stavke sicer delo v UKC potekalo normalno in da bolniki niso bili nič slabše oskrbljeni, "ampak pritisk je vseeno tako hud, da je prav, da se vsi takšni spori rešujejo na razumen način".

Prav tako je zadovoljen s tem, da je bil usklajen aneks, saj da je v korist vseh zaposlenih v zdravstveni negi. Aneks h kolektivni pogodbi v trenutni obliki tako predvideva kombinirane pogodbe za medicinske sestre s srednješolsko izobrazbo, ki opravljajo tudi dela diplomiranih sester. Vendar pa se bodo takšne sestre lahko zaposlile kot diplomirane v največ 70 odstotkih.

Do kombiniranih pogodb bodo po Erženovih besedah upravičene sestre, ki so izobrazbo končale do leta 1985. Do takrat se je namreč, kot pravi, izvajal srednješolski program za medicinske sestre, ki je bil zelo zahteven in kakovosten in je skoraj sovpadal s trenutnimi evropskimi zahtevami glede izobrazbe diplomiranih sester.

Med pogoji tudi 10 let opravljanja dela

Nato pa se je srednješolski program za medicinske sestre spremenil v usmerjeno izobraževanje in je praktični del šel v ozadje. Pogoj za sklenitev kombinirane pogodbe je tudi 10 let opravljanja dela na tem delovnem mestu.

Mlajšim medicinskim sestram s srednješolsko izobrazbo, ki posegajo v delokrog diplomiranih sester, pa bodo delodajalci dolžni v celoti financirati izobraževanje po prvi bolonjski stopnji za diplomirano sestro, pojasnjuje državni sekretar. Če se bodo sestre za izobraževanje odločile, bodo imele na voljo šest let, da diplomirajo.

Sicer pa bodo zdravstvene izvajalce tudi pozvali, da se s fakultetami dogovorijo za modificiran program doizobraževanja teh sester, tako da se bodo upoštevala njihova že pridobljena znanja in izkušnje. Tako bo študij cenejši, hitrejši, pa tudi manj obremenjujoč za sestre.

Razliko bodo izplačali ob prvi možnosti

Ob tem Vrhunec pojasnjuje, da bodo ob prvi možnosti izplačali tisto razliko, kolikor so jim manj izplačali na podlagi nikoli podpisanih pogodb. Po njegovih besedah bo tem medicinskim sestram tudi omogočeno, da bodo obdržala napredovanja, ki so jih dosegla za delo diplomiranih sester.

Ministrstvo za javno upravo jim je namreč sporočilo, da je po zakonu o sistemu plač v javnem sektorju prenos teh napredovanj omogočen, vendar največ za pet plačnih razredov.