Da bi se občina izognila izbiri izvajalca prek javnega razpisa, je investicijo razdelila na več delov, kar pa je po mnenju nadzornega organa kršitev veljavne zakonodaje o javnem naročanju, saj je občina pridobila gradbeno dovoljenje za celotno izvedbo investicije. Poleg tega je bil postopek izbora najugodnejšega izdelovalca projektne dokumentacije le farsa.

Izbrani partner, podjetje Adal, je namreč sam priskrbel dve konkurenčni ponudbi, ki sta bili manj ugodni, zato po mnenju nadzornega odbora občina ni mogla realno presoditi konkurenčnosti ponudbe.

Občina naj bi neracionalno trošila proračunski denar

Nadzorni odbor tudi ugotavlja, da občina pri iskanju najugodnejšega izvajalca za pripravo terena pomožnega igrišča ni pripravila popisa del. Nadzorniki se zato sprašujejo, kako so lahko ponudniki poslali ponudbe brez specificiranega povabila k ponudbi, iz katere prav tako ni razviden obseg predvidenih gradbenih del.

Poleg kršitev veljavne zakonodaje pa nadzorni odbor občini očita tudi neracionalno koriščenje proračunskih sredstev. Namesto celotnega stadiona z atletsko stezo in nogometnim igriščem bo namreč v prvi gradbeni fazi občina zgradila le pomožno nogometno igrišče z ograjo, zaradi česar bo treba v nadaljevanju gradnje določene že zgrajene elemente porušiti.

Poročilo bo tokrat romalo k državni revizijski komisiji

Naj spomnimo, da je nadzorni odbor v občini Medvode v zadnjih letih odkril že vrsto podobnih nezakonitosti (nakup gasilskega vozila, sporna potovanja v tujino, vzdrževanje lokalnih cest…), a se za zdaj ni zgodilo še nič.

Predsednica občinskega odbora LDS Medvode Alenka Žavbi Kunaver, ki že vrsto let opozarja na netransparenten načina dela župana Stanislava Žagarja, se nadeja, da bo nadzorni odbor tokrat zoper župana podal prijavo računskemu sodišču in da ne bo ostalo le pri opozorilih.

"Dolgoletno županovanje je županu docela načelo že tako skromen občutek za spoštovanje pravil igre pri porabi proračunskih sredstev, nezakonitosti pa so postale zaščitni znak njegovega vodenja javnih financ. Skrb zbujajoče je tudi, da večina članov občinskega sveta ravnanja župana nekritično podpira, s čimer prevzema odgovornost za neracionalno trošenje javnih sredstev," pravi Žavbi-Kunaverjeva.

Član nadzornega odbora Mitja Starman nam je potrdil, da je v tem primeru nadzorni svet sprejel sklep, da se poročilo pošlje državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, medtem ko za komentiranje preteklih poročil ni pristojen.

Za komentar smo želeli zaprositi tudi na občini Medvode, vendar sta oba kompetentna - župan in direktorica občinske uprave - do konca tedna odsotna. "Župan je na dopustu, direktorica pa na bolniški," so nam povedali na občini.