Montažni vrtec Palček na Viru s petimi oddelki bi lahko ob ugodnih vremenskih razmerah končali do septembra prihodnjega leta. Vrtec Krtek v Ihanu z desetimi oddelki (sedem predšolskih in tri osnovnošolske oddelke) bi lahko zaradi klasične gradnje končali oktobra, prizidek s štirimi učilnicami pri OŠ Rodica in športno dvorano v kleti pa do septembra.

Za vse tri naložbe se bodo zadolžili, in sicer v skupni vrednosti od pet do šest milijonov evrov, čeprav bi se lahko zadolžili za osem milijonov evrov, je povedal župan in pojasnil, da so med najmanj zadolženimi občinami v Sloveniji in da bi se že letos lahko zadolžili za šest milijonov evrov, saj so imeli za to vsoto tudi soglasje ministrstva za finance. "A se nismo zadolžili, saj nam ni uspelo izpeljati nekaterih načrtov in se bomo zadolževali izključno za dolgoročne naložbe!" je odločen Dragar. Povedal je še, da jim zaradi previsoke cene ni uspelo kupiti zemljišča za šolo na Viru, tudi projekt brezžičnega interneta jim letos ni uspel, prav tako letos niso dokapitalizirali družbe ICJ, saj še niso pridobili gradbenega dovoljenja za cono Želodnik.

Oklestili so plače

Zaradi manjših prihodkov so na nedavni seji občinskega sveta z rebalansom oklestili tudi proračun in v njem za 100.000 evrov med drugim zmanjšali sredstva za plače. "Na ravni države to ni veliko, za našo občino pa je kar znaten znesek," ocenjuje župan Dragar in dodaja, da so imeli največji izpad prihodkov na področju komunalnih prispevkov. "Dogaja se celo, da nekateri investitorji, ki ne zmorejo naložb, vračajo gradbena dovoljenja in zahtevajo povračilo že plačanega komunalnega prispevka," pojasnjuje Dragar.

Kamniška cesta zaprta za promet

Vodja investicijskega oddelka Iztok Obreza pojasnjuje, da so imeli letos srečo z vremenom in zato uspešno izpeljali tudi vrsto naložb, ki so jih zaradi zapletov s pridobivanjem zemljišč in pritožb na razpise začeli dokaj pozno. Upajo, da bodo v mesecu dni položili tudi asfalt na Kamniški cesti, ki je zaprta za ves promet. Pločnike in kolesarske steze bodo urejali kasneje. Do konca leta naj bi končali tudi dotrajan most V Biščah, velika pridobitev za varnost pa bo tudi pločnik od Nožic do meje z občino Kamnik. Med trenutno večje naložbe sodijo tudi most v Homcu, vodovod Pšata in širitev tržnice.