Predstavniki gradbenega podjetja Primorje, ki se že dlje časa sooča s težavami, so se še konec septembra ob obisku predstavnikov Evropske komisije na lokaciji Koceroda v Mislinjski Dobravi zavezali, da bodo do 1. novembra pripravili vse potrebno za začetek poskusnega obratovanja. Zdaj je jasno, da je dinamika izvajanih del prepočasna in fizična dela niso zaključena, pravi Plevnik.

Kot je dejal za STA, je verjetno problem v nesposobnosti Primorja, da poplača obveznosti do podizvajalcev, posledično pa ti niso pripravljeni zaključiti del. Koroške občine kot naročniki projekta so zdaj Primorju postavile šest zahtev, na podlagi odgovorov nanje pa želijo dokončno razčistiti, ali je sposoben zaključiti projekt ali ne, je dejal Plevnik.

Rok za odgovor so Primorju postavili na 7. november, za 9. november pa so sklicali sestanek s predstavniki Primorja ter ministrstva za okolje in prostor, na katerem želijo razjasniti vsa odprta vprašanja tako, da ugotovijo, ali lahko zaključijo projekt "skupaj s Primorjem ali brez njega".

Manjka celotna projektna dokumentacija

Do začetka poskusnega obratovanja sicer ne manjka veliko. Predvsem gre še za nekatera asfalterska dela in priklope, povezane z elektriko in vodo. Predvsem pa manjka vsa projektna dokumentacija, ki je potrebna za začetek postopka za izdajo dovoljenja za poskusno obratovanje.

Primorje kot glavni izvajalec z dokončanjem del na projektu zamuja že leto dni. Zaenkrat projektu sicer še ne grozi odvzem evropskih sredstev, ki v večjem delu finančno pokrivajo projekt, saj je zadnji rok za začetek rednega obratovanja oz. zaključek poskusnega obratovanja junij 2012.

Projekt Kocerod s predvidenimi objekti v občinah Slovenj Gradec in Prevalje je največji koroški okoljski projekt. Vreden je 19,5 milijona evrov brez DDV in je sofinanciran z evropskimi sredstvi. S projektom Kocerod želi 12 koroških občin z okoli 74.000 prebivalci za več kot dve tretjini zmanjšati zdajšnjo količino 28.000 ton odpadkov letno.