Pri izračunih so upoštevani odgovori anketirancev, ki so na vprašanje, ali se bodo udeležili volitev, odgovorili pritrdilno. Med njimi je bilo 42 odstotkov takih, ki še ne vedo, za katero listo bodo dali svoj glas. Pri razporeditvi teh neopredeljenih volilcev je agencija upoštevala njihove preference do nekaterih standardnih vrednot. Izračun volilne napovedi tako ni linearni seštevek volilnih preferenc in simpatij, temveč vsebuje korelacijske dejavnike, ki so posledica temeljnih opredelitev, ki smo jih zaznali pri volilcih. Če upoštevamo izračunani interval zaupanja v te volilne napovedi, se ta na primer za SDS giblje med 24,2 in 31,3 odstotka. Pri Virantovi listi je med 21,5 in 28,5, pri Jankovićevi med 18,4 in 24,8 odstotka, kar pomeni, da imata oba teoretične možnosti, da prehitita Janševo SDS. DeSUS se giblje med 5,6 in 9,8, socialdemokrati pa med 5,3 in 9,3 odstotka. Pri SLS pa je od 0,4 do 5,2 odstotka.

Kar zadeva volilno udeležbo - vprašanih je bilo 1000 ljudi - je za razliko od prejšnjega tedna tokrat nekaj več (za približno 3 odstotne točke) takih, ki odgovarjajo, da se bodo volitev zagotovo oziroma verjetno udeležili. Ninamedia kljub temu napoveduje, da se bo volitev udeležilo 63,5 odstotka volilcev.

Križanja podatkov med odgovori na vprašanji, katero stranko ste volili leta 2008 in katero boste volili decembra, večinoma potrjujejo ugibanja, kam se bodo selili volilci. Tako se namerava k listi Zorana Jankovića preseliti 22 odstotkov volilcev SD, 32 odstotkov volilcev Zares, 15 odstotkov volilcev LDS in 11 odstotkov volilcev DeSUS. K listi Gregorja Viranta pa naj bi prešlo 17 odstotkov privržencev DeSUS, 15 odstotkov volilcev SD, 10 odstotkov LDS in dobrih 7 odstotkov volilcev SDS. SDS je tudi stranka, ki bo po teh napovedih na decembrskih volitvah ohranila največ svojih volilcev, skoraj 70 odstotkov. Sledijo LDS s 55 odstotki, SD s 46 in DeSUS z 42 odstotki.

Pogled na to, katero stranko imajo raje ženske in katero moški, nekoliko preseneča s podatkom, da bi za Viranta volilo 58, za socialdemokrate pa 57 odstotkov žensk. Pri drugih je razmerje obrnjeno v korist moških: SNS bi na primer volilo 83 odstotkov, DeSUS 75 in SDS 60 odstotkov moških. Virantova lista odstopa tudi po tem, da ima razmeroma malo (31 odstotkov) privržencev med starejšimi od 40 let. Vodi DeSUS, za katerega bi volilo 80 odstotkov starejših ljudi, sledijo mu socialni demokrati s 75 odstotki. Če pogledamo samo upokojence, bo največ njihovih glasov pobral DeSUS, sledijo SD in SDS. Po izobrazbi je obrnjeno. Med volilci Virantove liste je 32 odstotkov ljudi z visoko izobrazbo, najmanj jih imata SDS (15) in DeSUS (11 odstotkov).