"Zaprtje tovarne nam je vsem težko padlo," pravi Dogša in dodaja, da si je nekdanja kmetijska ministrica Marija Lukačič zelo prizadevala, da predlagana evropska reforma za sladkor ne bi bila sprejeta. "Ko je reforma začela veljati, pa je bilo zaprtje TSO neizogibno, saj proizvodnja sladkorja v Ormožu po njej ne bi bila več rentabilna, predvsem pa bi bila vprašljiva dobava sladkorne pese po precej slabših odkupnih pogojih," nam je pojasnil likvidacijski upravitelj.

Izdatna odškodnina tudi kmetom

TSO oziroma njen večinski lastnik je za zaprtje tovarne iz Bruslja dobil 34,8 milijona evrov, odškodnino zaradi opustitve pridelave sladkorne pese pa so dobili in tudi slovenski kmetje. Vendar Jurij Dogša poudarja, da kmetje na račun tega ne bodo dobili "le" 27,4 milijona evrov, kolikor je uradni podatek ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, temveč skupno okoli 43 milijonov evrov, saj poleg neposredne pomoči in investicijskih podpor, ki so jih že prejeli, od leta 2007 (do 2013) na leto dobivajo še po 330 evrov na hektar površin, ki so jih imeli v letu 2006 pod sladkorno peso. Dogša zagotavlja, da so po zaprtju tovarne porušili vse objekte, ki so jih bili dolžni porušiti, ostali pa so denimo silosi in pakirnica sladkorja. To so do leta 2008 uporabljali za pakiranje lastnega sladkorja, nato so jo leta 2008 skupaj s silosi prodali nemškemu podjetju Pfeifer in Langen. Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki je ves čas nadzorovala potek razgradnje TSO, je po Dogševih besedah ocenila, da so odstranili vse, kar so morali odstraniti, kmetijska inšpekcija pa je julija letos ugotovila, da bi morali porušiti tudi dimnik, glavno proizvodno halo in skladišče za pesne rezance. Na podlagi tega je, kot smo že poročali, agencija TSO izdala odločbo, da mora vrniti 10,6 milijona evrov domnevno neupravičeno izplačanega denarja.

In kaj se danes dogaja na območju TSO - poleg pakiranja hrvaškega sladkorja? Projekt, da bi tam proizvajali bioetanol iz koruze in pšenice, je splaval po vodi, ko je EU spremenila stališče do bioetanola. Dogša pravi, da so pred zaprtjem skušali tudi sami najti kupca za TSO - naprodaj je bila po 23 milijonov evrov - a jim to ni uspelo. Avstrijski trgovec s sladkorjem Tachl Holding se je sicer zanimal za nakup, vendar je, tako Jurij Dogša, takratni vladi postavil nerazumne pogoje. "Zahteval je jamstvo za zadostne količine sladkorne pese in za pokritje morebitnih izgub tovarne," navaja Dogša.

Poslovne integracije

Po zaprtju TSO so za razgradnjo tovarne potrebovali od 55 in 65 delavcev (odvisno od potreb), ki so jih zaposlili prek novoustanovljenega podjetja Poslovne integracije, d.o.o. To podjetje je, kot nam je pojasnil Dogša, v soglasju z lastniki za TSO opravljalo storitve, povezane z razgradnjo tovarne. Trenutni lastniki Poslovnih integracij (PI) so štirje vodilni ljudje TSO v razgradnji: likvidacijski upravitelj Jurij Dogša s 40-odstotnim deležem, po 20-odstotni delež pa imajo vodja kadrovsko splošnega sektorja TSO Teodor Frangež, vodja poslovne informatike TSO Zlatka Marčec in vodja računovodskega sektorja TSO Branka Sok.

Od decembra 2007 so bile Poslovne integracije v lasti neznanega britanskega podjetja Nukleus Limited (NL), ki jih je februarja letos prodalo omenjeni četverici vodilnih v TSO. Dogšo smo zato vprašali, kaj počne Nukleus Limited, v kakšnem poslovnem razmerju je s TSO in s Poslovnimi integracijami. Poudaril je, da so tako TSO kot NL in PI družbe v stoodstotni zasebni lasti, zato imajo svoje organe upravljanja in nadzorne organe, ki bedijo nad zakonitostjo in gospodarnostjo njihovega poslovanja.

"Treba je povedati, da niti prek NL niti prek PI niso nikoli potekale nobene transakcije, povezane s pomočjo za prestrukturiranje, nobene vrste pomoči, povezane s skladom za prestrukturiranje, prav tako nobene druge vrste finančnih transakcij iz javnih sredstev. Odločno zavračamo namigovanja, da bi NL ali PI kdaj koli koristila kakršna koli javna sredstva. Zagotavljamo, da so bila vsa sredstva evropske pomoči za prestrukturiranje sladkorne industrije nakazana na TSO in uporabljena v skladu s potrjenim načrtom prestrukturiranja, kar so preverili tudi pristojni državni organi in neodvisne revizijske družbe," nam je odgovoril Dogša.