Krajani Briš so tako še bolj prepričani, da direktorju IGM Emilu Šabanoviču dogajanje v kamnolomu uhaja izpod nadzora. Poleg tega dvomijo tudi, da so bili iz kamnoloma odpeljani vsi odloženi komunalni odpadki, čeprav Šabanovič trdi nasprotno, pa tudi na inšpektoratu RS za okolje in prostor so potrdili, da je družba Ekologija 5. in 11. oktobra iz kamnoloma odstranila skoraj 15 ton mešanih komunalnih odpadkov.

"Da IGM določene zadeve uhajajo izpod nadzora, smo želeli dokazati tudi z zadnjim dogodkom, ko so dan pred sestankom z njimi neznanci vnovič pripeljali odpadke, v podjetju pa naslednji dan o tem niso nič vedeli," poudarja predsednica krajevne skupnosti Marija Ribič, ki se sprašuje, kaj vse poleg komunalnih odpadkov bi lahko ob tako pomanjkljivem nadzoru še pripeljali v kamnolom.

"Zato naj določijo tudi, kdaj lahko tovornjaki pripeljejo tovor," meni Drago Arh, ki živi nad kamnolomom, in obenem opozarja, da bodo, če bo prišlo do vnovičnega odlaganja nedovoljenih odpadkov v kamnolom, kršitelja zadržali in poklicali pristojne službe.

V IGM so za zdaj ugodili njihovi zahtevi po fizičnem nadzoru pripeljanega materiala v kamnolom, kamor lahko v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem odlagajo le gradbeni material in odpadke iz čistilnih naprav.

"Za še večji nadzor smo uvedli dodatno kontrolo, vendar pa podrobnosti ne želimo razlagati, saj bi s tem zmanjšali njeno učinkovitost," je dodal Šabanovič in povedal, da so zaradi preteklih težav eno od zapornic tudi "primerno podaljšali in zagotovili avtomatiziran sistem, ki bo varnejši od sedanjega".

"Vsi imetniki novih daljinskih upravljalnikov bodo v tem tednu podpisali izjavo, da ne bodo zlorabljali možnosti dostopa do kamnoloma in da sprejemajo kazensko ter materialno odgovornost v primeru anomalij," je poudaril Šabanovič, ki je na sestanku krajanom obljubil, da bo poskrbel tudi, da iz tovornjakov, ki v kamnolom vozijo frakcije iz čistilnih naprav in gradbeni material, v prihodnje ne bo več iztekalo blato oziroma padalo kamenje ali celo skale, da bodo frakcije iz čistilnih naprav sproti zasipali in da bo podizvajalce opozoril na hitrost vožnje in parkiranje tovornjakov ob cesti Briše-Kolovrat.