"Če so bile ob polletju razmere na področju nosilnih programov še zelo dinamične, tako rekoč pregrete, je v drugem delu tretjega četrtletja prišlo do postopnega ohlajanja in posledične stabilizacije," je kljub rekordnim rezultatom previden predsednik uprave Cinkarne Celje Tomaž Benčina. "Bistveno so se znižala izvozna naročila nosilnih gospodarstev EU, pomembno nižja so naročila jeklarske industrije za zadnje četrtletje, ponovno pa so začele drseti cene surovin in energentov. Trenutno so razmere mejne, gospodarska aktivnost se ohlaja, pot naprej pa je docela nejasna," trenutne razmere v gospodarstvu opisuje Benčina, ki kljub temu pričakuje, da bodo letošnje načrte pomembneje presegli.

V prvih devetih mesecih letošnjega leta je Cinkarni Celje prihodke uspelo povečati za več kot četrtino, na 147 milijonov evrov, dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) pa se je okrepil za skoraj tri četrtine, na slabih 34 milijonov evrov. Večji del prostega denarnega toka je Cinkarna Celje letos namenila za odplačilo finančnega dolga, ki se je na letni ravni skoraj prepolovil in konec septembra znašal le še slabih 30 milijonov evrov.

matjaz.polanic@dnevnik.si