Po mnenju Sladojevića je sklenjena pogodba v nasprotju z razpisnimi pogoji in s 5. členom zakona o javnih uslužbencih (ZJU), saj je bilo z njo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas. Heraku so tako zagotovljene pravice, ki jih ne bi smel imeti, meni Sladojević, ki bo o tem obvestil Komisijo za preprečevanje korupcije in Inšpektorat za javno upravo, zoper odgovorne osebe pa podal prijavo na policijo in okrožno državno tožilstvo.

Pogodba za mesto direktorja se sklene za dobo petih let, je zatrdil na današnji novinarski konferenci. "Res pa je, da imajo javni uslužbenci po petih letih neke pravice, ki jih drugi nimajo," je dodal in pojasnil, da jim mora delodajalec po izteku pogodbe na primer ponuditi delovno mesto, po sporni pogodbi pa Herak pravice iz delovnega razmerja za nedoločen čas obdrži, meni Sladojević.

Na MOK imajo dovolj strokovnega znanja, da vedo, da ta pogodba ni zakonita, je še povedal in izrazil sum, da so morali pač poslušati navodila nekoga nadrejenega, da je bila pogodba pripravljena v takšni obliki. Na vprašanje novinarjev o številu vloženih ovadb proti sedanji upravi pa je odgovoril, da je podal le ovadbo glede poravnave MOK s Stanovanjsko zadrugo Gorenjske, tokrat pa bo podal prijavo in obvestil pristojne organe.

Herak: Moja zaposlitev zakonita

Na obtožbe se je isti dan odzval tudi Mitja Herak in na novinarski konferenci pojasnil, da je bila njegova zaposlitev zakonita in da pri tem ni prišlo do zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic. Na položaj je bil 11. februarja imenovan za dobo petih let, pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas pa je lahko podpisal, ker je uradnik s statusom.

Zakon o javnih uslužbencih razlikuje zaposlitev oseb s statusom uradnika ali brez, je pojasnil, zato ostro zavrača vse očitke. V njih vidi napad, usmerjen v diskreditiranje direktorja in župana, zlasti v luči revizije nekaterih projektov prejšnje občinske uprave, ki bi bili po takrat postavljenih ocenah za 19 milijonov evrov predragi, je dodal.

Pri tem je izpostavil predvsem projekte, kot so obnova grada Khislstein, Trije stolpi, Gorenjska komunalna infrastruktura (Gorki) in prenova starega mestnega jedra Kranja. Omenjene projekte bo MOK sicer izpeljal do konca, zlasti prioritetni Gorki, vendar pa je Herak hkrati obljubil revizijo številnih napak v preteklem mandatu pripravljeni projektni dokumentaciji.

Dodatna pojasnila ministrstva

Na ministrstvu za javno upravo (MJU) so za STA pojasnili, da je direktor občinske uprave v skladu z ZJU uradnik na položaju, ki ga po izvedenem javnem natečaju imenuje župan za dobo petih let. Za določeno dobo se pogodba sklene z osebo, ki pred tem ni imela statusa uradnika v občinski upravi, z osebo, ki že ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas v občinski upravi, pa se sklene aneks k pogodbi o zaposlitvi.

Herak je bil pred imenovanjem za direktorja kranjske občinske uprave sicer vodja Sektorja uniformirane policije policijske uprave Kranj. Na MJU opozarjajo na 3. člen ZJU, ki v drugem odstavku določa, da je delodajalec v državnem organu Republika Slovenija, v organu lokalne skupnosti pa lokalna skupnost.

Javni uslužbenec sklene delovno razmerje z delodajalcem, ZJU pa v 91. členu določa, da pridobljeni naziv uradniku ugasne z dnem prenehanja delovnega razmerja. Oseba, ki je bila izbrana na javnem natečaju za direktorja občinske uprave, pred tem pa je imela delovno razmerje na policiji, na dan sklenitve pogodbe o zaposlitvi nima več statusa uradnika in torej lahko sklene "z drugim delodajalcem (torej z občino) delovno razmerje samo za določen čas".

Kot še dodajajo na MJU, sankcije v primeru nezakonitosti določa ZJU v 75. členu. Možna je tudi razveljavitev pogodbe o zaposlitvi, vendar pa lahko to predlaga inšpektor za sistem javnih uslužbencev po inšpekcijskem nadzoru.