V službi za stike z javnostjo UKC so za STA pojasnili, da je bilo treba razpise objaviti, ker so potekli mandati. Gre za administrativno zadevo, so povedali. Razpise so objavili v časopisu Delo, na Zavodu RS za zaposlovanje, na spletni in intranetni strani ljubljanskega UKC.

Za štiriletno mandatno obdobje iščejo poslovna direktorja Nevrološke in Ginekološke klinike ter dva poslovna direktorja več klinik ali kliničnih inštitutov. Kandidat ali kandidatka mora imeti univerzitetno izobrazbo, najmanj štiri leta delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih z dodatnim znanjem in sposobnostjo upravljanja in vodenja ter komunikacijskimi veščinami. Znati mora en tuj jezik in predložiti mora program dela in razvoja, ki ga opravlja organizacijska enota.

Z razpisanimi delovnimi mesti za predstojnika iščejo predstojnika Ortopedske klinike, Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja, na Kirurški kliniki pa predstojnike kliničnih oddelkov za torakalno kirurgijo, za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok, za kirurške okužbe, za abdominalno kirurgijo ter za maksilofacialno in oralno kirurgijo.

Poleg omenjenih so razpisana delovna mesta predstojnikov Kliničnega oddelka za nevrofiziologijo na Nevrološki kliniki, Kliničnega oddelka za perinatologijo na Ginekološki kliniki, Kliničnega oddelka za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni na Pediatrični kliniki in Kliničnega oddelka za kardiologijo na Interni kliniki.

Za predstojnika oz. predstojnico je lahko imenovan kandidat oz. kandidatka, ki ima univerzitetno izobrazbo medicinske smeri, naziv visokošolskega učitelja na medicinski fakulteti ali naziv svetnik ali višji svetnik. Imeti mora najmanj štiri leta delovnih izkušenj s področja dela ustrezne specialnosti, organizacijske in vodstvene sposobnosti. Znati mora najmanj en svetovni jezik. Kandidat mora predložiti program dela in razvoja organizacijske enote. Mandat traja štiri leta.