Ob tem v DNS stranke pozivajo, naj svoje propagandne izdelke "korektno označijo in kot takšne predstavijo volilnemu telesu. Politiki naj se odpovedo tudi javnemu obračunavanju z novinarji in mediji, ki se v zadnjih tednih stopnjuje predvsem po spletnih omrežjih".

"Brezplačniki so pod krinko novinarskih produktov zanikali in poteptali vse novinarske standarde. Bili so vse, kar novinarstvo nikoli ne bi smelo biti. Šlo je za antinovinarstvo in za povzročanje velike škode ugledu poklica," poudarjajo v društvu.

Ves čas je bilo v interesu novinarskega in javnega prostora, da se razjasni, ali so v teh propagandnih projektih zavestno sodelovali tudi poklicni novinarji, s čimer so nedopustno zavrgli temeljni postulat poklica v demokratični družbi, torej zastopanje javnega interesa, dodajajo v DNS. Prepričani so, da bi morala za tako zanikanje profesionalnih in etičnih standardov znotraj novinarskih vrst veljati ničelna toleranca.

Po mnenju društva je skrajni čas, da se razčisti tudi odgovornost vodilnih v tistih (para)državnih podjetjih, ki so neposredno (s financiranjem, oglasi in visokimi popusti) ali posredno (z nakazovanjem oglaševalskega denarja v Media Polis) sodelovali pri projektih Ekspres in Slovenski tednik.

DZ je v sredo na izredni seji potrdil sklepe preiskovalne komisije DZ o brezplačnikih, s katerimi ugotavlja, da je bil namen izdajanja Ekspresa in Slovenskega tednika vplivanje na parlamentarne volitve leta 2008. Prav tako so poslanci sklenili, da se je z brezplačnikoma preko diskvalifikacij političnih tekmecev želelo koristiti stranki SDS.