Skoraj zagotovo jo bodo v naslednjem tednu tudi formalno obrazložili trije predstavniki delavcev v nadzornem svetu Luke Koper, ki tokrat po naših podatkih dobivajo somišljenike tudi pri predstavnikih kapitala. Konkretni očitki obeh strani naj bi bili podobni, in sicer, da naj bi bila Veselkova uprava neoperativna in naj ne bi obvladovala kriznih razmer v družbi. Kritiki, ki se do formalnega sklica izredne seje ne želijo izpostaviti, s prstom kažejo na dva člana uprave: Veselka in Martina Tomaža Jamnika, ki naj bi bila odgovorna za slabo organizacijo dela in implementacijo sklepov uprave na posameznih terminalih, za položaj izvajalcev pristaniških storitev (IPS), ki dopušča številne zlorabe ter še za številne druge operativne točke, predvsem pa tudi za stavko in protest, ki sta za teden dni ohromila koprsko pristanišče. Ravno način reševanja stavkovnih zahtev, slabo komuniciranje uprave in bojazen, da bi se izvedla še ena stavka, kar so napovedali delavci IPS, naj bi nadzornike prepričali o tem, da je o nadaljnjem obstoju Veselkove uprave treba resno razmisliti. Tretji član uprave Marko Rems, ki je odgovoren za področje financ in računovodstva Luke Koper, naj bi bil na tem mestu varen, celo več, številni ga označujejo kot neodvisno in pedantno osebo, ki je pripomogla k finančni stabilnosti družbe v kriznih časih. Prvi nadzornik Luke Koper Janez Požar je za Dnevnik potrdil, da so nekateri člani nadzornega sveta podali pobudo za sklic izredne seje, več pa ni želel razkriti. Požar je sicer potrdil informacijo, da se glede stanja v Luki Koper usklajuje tudi z Agencijo za upravljanje kapitalskih naložb države, kar potrjuje naše informacije, da naj bi ravno agencija posamezne nadzornike obvestila glede svojih pomislekov o upravljanju družbe in o tem, da bodo morali v primeru slabega poslovanja del odgovornosti nadzorniki prevzeti nase. Seja, na kateri bodo nadzorniki razpravljali o delni razrešitvi uprave, naj bi bila po naših podatkih sklicana za 17. oktober.

poslovni@dnevnik.si