Denis Oswald je v Londonu kot vodja koordinacijske komisije za igre 2012. Medtem ko je Mok na splošno zelo zadovoljen z napredkom, ki so ga v britanski prestolnici na olimpijskem področju dosegli v zadnjem obdobju, pa je prirediteljem svetoval, naj se slavnostno odprtje iger konča ob "primerni uri". Vzrok za takšno skrb Moka so pritožbe športnikov na prejšnjih olimpijskih igrah, da so morali več ur čakati na stadionu, da se je slavnostna prireditev končala, da se prireditelji niso vselej držali urnikov ter da so se zaradi tega utrujeni vračali v olimpijsko vas sredi noči.

"Vztrajali bomo, da se slavnostno odprtje ne sme končati po polnoči. Tako bodo lahko športniki v olimpijsko vas prišli pravočasno, poleg tega pa jim morajo omogočiti predčasen odhod, če bodo tako želeli," je Mokove pogoje za slavnostno odprtje predstavil Oswald. Prvo dejanje iger, ki je vselej tudi spektakel za ljubitelje športa na stadionu ter predvsem številne televizijske gledalce po svetu, bo v Londonu na sporedu 27. julija 2012, po načrtih pa naj bi se začelo ob 21. uri po lokalnem času. "Želimo omogočiti čim več športnikom, da bi se udeležili te prireditve," je še dodal Oswald.

V zadnjih letih se številni nacionalni olimpijski komiteji odločajo, da na slavnostno odprtje iger in mimohod držav udeleženk ne pošljejo celotne ekipe, temveč le tiste tekmovalce, ki naslednji dan nimajo nobene obveznosti. V Londonu naj bi bilo vse skupaj lažje zaradi bližine olimpijske vasi, saj je ta tik ob stadionu in bodo športniki lahko šli domov kar peš, zaradi česar bo odpadla zapletena logistika prevozov, je prepričan izvršni direktor organizacijskega odbora iger Paul Deighton.