"To je velik vseslovenski projekt, ki bo dal Planici še dodatno pomembnost," je prepričan predsednik Türk, ki so mu danes predstavili načrte v zvezi z razvojem Planice in tudi zaskrbljenost glede žičniške povezave. "Še kaj je potrebno napraviti pri razvoju projekta kot celote. Mora biti dovolj celovit, saj gre za možnosti celoletne turistične uporabe in gospodarske dejavnosti," je dejal Türk.

Ocenil je, da so v zvezi s tem stvari morda zaenkrat le še bolj na začetku. Dejstvo pa je, da dela potekajo in prav velika in dramatična zemeljska dela, ki se sedaj odvijajo, bi lahko pomagala, da se vsi tisti, ki bi se ob tej priložnosti morali prebuditi, vendarle prebudijo, meni predsednik, ki si je danes ogledal tudi urejanje stare Bloudkove velikanke.

Dela na skakalnici, ki so se zaradi pritožbe na izbor izvajalca del namesto spomladi začela šele avgusta, trenutno intenzivno potekajo. Delavci GH Holdinga si želijo tudi dobrih vremenskih razmer, saj bi morala biti skakalnica po terminskem planu nared že februarja. Prvemu delu projekta ureditve nordijskega centra v vrednoti šest milijonov evrov pa naj bi prihodnjo spomlad sledilo še urejanje celotnega sklopa sedmih skakalnic in tekaškega stadiona.

Do začetka prihodnjega leta bi moralo biti izdano gradbeno dovoljenje, ki je odvisno tudi od zagotovitve vseh potrebnih zemljišč. Država je že uspela podpisati 51 pogodb za zemljišča, pet pogodb je še v obravnavi, pri štirih pa so sprožili postopke za razlastitev, pri čemer velja, da je takoj ob vložitvi zahteve na ministrstvu za okolje in prostor omogočena gradnja. Celoten projekt, ki je sofinanciran iz evropskih sredstev, mora biti končan v letu 2013.

Predsednik Türk se je sicer danes v Kranjski Gori z županom Juretom Žerjavom in predstavniki gospodarstva pogovarjal tudi o drugih gospodarskih usmeritvah občine. Med drugim so izpostavili probleme glede davčne ureditve zlasti na področju nove obdavčitve nepremičnin. Pri tem bo po Türkovem mnenju treba upoštevati potrebe občine Kranjska Gora, ki je zaradi turističnega gospodarstva in visokih cen zemljišč v posebnem položaju.

Prav tako je kranjskogorska občina v posebnem položaju kar se tiče priprave prostorskih aktov, saj je po svoji površini zelo velika in zanimiva za razvoj turizma. Zato je upravljanje z zemljišči in razvoj prostorskega načrta za občino posebej problematično in te težave bo po predsednikovih besedah treba premagati.

Türk, ki v Kranjsko Goro večkrat pride predvsem na športne dogodke, je bil na današnjem obisku v občini posebej zadovoljen z videnim na Osnovni šoli Josipa Vandota, kjer imajo poseben program za jezikovno povezovanje Slovenije, Avstrije in Italije. Otroci se tako v občinah ob tromeji že zgodaj seznanijo z osnovami vseh treh jezikov. "V tem je velika perspektiva teh krajev in sodelovanja Slovenije s sosedami nasploh," meni Türk.