Hidria ostro zanika navedbo avtorja članka, po kateri naj bi bila korporacija Hidria "na pragu insolventnosti". Tako družba Hidria kot tudi družba H&R tekoče poravnavata vse obveznosti, tekoče odplačujeta vse kreditne obveznosti in intenzivno vlagata v razvoj, tako na področju avtomobilske industrije kot na področju klimatizacije, ki predstavljata strateški usmeritvi korporacije Hidria. Vse to potrjujejo tudi vsakoletne finančne presoje tujih korporacij s področja avtomobilske industrije, ki Hidrio in njeno poslovanje ocenjujejo pozitivno.

Podatek, ki ga navaja avtor članka, da družba H&R po sodni poti dokazuje ničnost posojilne pogodbe z Merfinom in Gorenjsko banko, drži. Hidria je namreč vložila tožbo na podlagi pridobljenega pravnega mnenja, iz katerega izhaja, da je šlo v tem primeru za navidezni posel.