Po uri in pol so člani predsedstva obdelali sedem točk, nato pa smo morali novinarji zapustiti sejo. Sledila je kar tri ure dolga in vroča razprava, po kateri so vodilni možje RZS sprejeli tri pomembne sklepe. Obelodanili so jih v kratki izjavi za javnost: "Predsedstvo RZS je razrešilo generalnega sekretarja Mitjo Gobca, ki je že pred tem podal odstopno izjavo. Kot vršilca dolžnosti generalnega sekretarja je imenovalo Leopolda Kalina. Razpisa za novega generalnega sekretarja predsedstvo ne bo objavilo pred zaključkom EP 2012 v Srbiji." dek