Če vlada ne bo podala soglasja rebalansu finančnega načrta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), ki ga je skupščina zavoda sprejela konec avgusta, bo ZZZS po svojih projekcijah ob koncu leta beležil 36,9 milijona evrov minusa. Če pa bo vlada potrdila varčevalne ukrepe zavoda v okviru rebalansa, pa bi zavod ob koncu leta ostal s 24,7 milijona evrov globoko luknjo v blagajni.

Zato je upravni odbor ZZZS danes sklenil, da v decembru bolnišnicam zniža akontacijo v znesku, da bo zavod ob koncu leta na pozitivni nuli, je pojasnil generalni direktor ZZZS Samo Fakin na današnji novinarski konferenci. Vlada je namreč ZZZS naložila, da se ne sme zadolževati.

Takšno odločitev je upravni odbor sprejel kljub temu, da aneks dva k splošnemu dogovoru onemogoča enostransko zniževanje akontacij. Vendar pa prvi računovodja na ZZZS Janko Štok zatrjuje, da zavod s takšnim sklepom ne krši aneksa dva, le realizirati ga ne more.

Poleg tega je upravni odbor sprejel predlog dodatnega prenosa odstotkovnih deležev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja na prostovoljne zavarovalnice. Tako bi po predlogu upravnega odbora za nenujne zdravstvene prevoze, zdraviliško zdravljenje, ki ni nadaljevanje bolnišničnega, zobno-protetično zdravljenje za odrasle, očesne pripomočke za odrasle (in še nekaj drugih storitev) zdravstvena blagajna plačevala le še pet odstotkov vrednosti, ostalo pa prostovoljne zavarovalnice. Sedaj ZZZS krije desetino stroškov teh storitev.

Sicer pa mora sklep, preden pride v veljavo, potrditi še skupščina in potem vlada. Ti ukrepi so vredni 14,3 milijona evrov na letni ravni, po besedah Fakina pa bi lahko glede na trenutno politično situacijo prenos začel veljati šele v marcu.

Ob tem Štok svari, da bo v leto 2012 v finančnem smislu še težje. Če bodo predlagani varčevalni ukrepi sprejeti, potem bo zavod predvidoma beležil 50 milijonov evrov minusa v prihodnjem letu, sicer pa celo 100 milijonov evrov minusa, je pojasnil Fakin. Ker je to polovica denarja za poravnavanje mesečnih obveznosti zavoda, se v tem primeru utegne zgoditi, da decembra 2012 zaposleni v zdravstvu ne bodo dobili plač, je napovedal.

Pojasnil je tudi, da bi se akontacije bolnišnicam morale na letni ravni v prihodnjem letu znižati še za približno 2,5 ali tri odstotke, da bi ZZZS posloval vzdržno. Sicer pa je ZZZS letos bolnišnicam že znižal akontacijo v višini 1,75 odstotka na letni ravni, s čimer so po Štokovih besedah privarčevali 20,3 milijona evrov.

"Smo brez rezerv in smo tekoče likvidno zadolženi za več milijonov. Treba je odpreti vse, kar je možno," je poudaril Fakin in dodal, da so ti ukrepi nujni, saj v tako kratkem času ni moč storiti nič več.

Čerinova poudarja, da je javna poraba v Sloveniji prevelika glede na naše zmožnosti, poleg tega se je v zadnjih letih ni omejevalo. Poleg tega se boji, da se tudi v prihodnje nič ne bo zgodilo v tej smeri in "da rabimo nek kolaps, da bomo sploh vedeli, pri čem smo in kam je treba iti".

Upravni odbor je pozval vlado, naj po nujnem postopku predlaga spremembo tistih predpisov, s katerimi so bile obveznemu zdravstvenemu zavarovanju naložene dodatne obveznosti brez določitve finančnih virov za njihovo kritje (plačilo pripravništva, specializacij in terciarja ter nadomestil za brezposelne in darovalce krvi).

Prav tako poziva vlado, da predlaga nujne spremembe zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in zakona o prispevkih za socialno varnost, ki bodo zagotovili dodatne vire in zmanjšale obveznosti zavoda. Ministrstvo za zdravje pa pozivajo, da predlaga vladi ustrezne popravke aneksa dva k splošnemu dogovoru, ki se nanaša na financiranju bolnišničnih zdravil.

ZZZS bo namreč zaradi določila aneksa dva k splošnemu dogovoru, ki ohranja obliko financiranja za draga inovativna biološka zdravila po načrtovanih in ne realnih vrednostih, letos predvidoma ob 10,5 milijona evrov.