Svit je državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki. Maučec Zakotnikova je pojasnila, da so v prvi presejalni krog tega programa od aprila 2009 do konca marca letos povabili 336.500 moških in žensk, starih od 50 do 69 let. Skupaj se je v dveh letih odzvalo na vabilo 56 odstotkov ljudi, dejansko testiranih pa je bilo 49 odstotkov.

Po njenih besedah se ženske v program vključujejo bistveno bolje, kot moški. Odzivnost žensk je bila v prvi polovici letošnjega leta na ravni Slovenije povprečno 71-odstotna, odzivnost moških pa 60-odstotna.

Kot je poudarila Maučec Zakotnikova, so odkrili okrog 4.500 velikih polipov, ki predstavljajo predrakave spremembe in nad 650 primerov raka na debelem črevesu ali danki. Pri 176 osebah je po njenih besedah šlo za karcinom v polipu, ki je bil odstranjen že med kolonoskopijo in ni bilo potrebno nobeno nadaljnje kirurško ali onkološko zdravljenje.

Večina rakov je odkritih v zgodnjem stadiju, ko je zdravljenje lahko zelo uspešno. Po njenih besedah pa je zaskrbljujoče, da se še vedno veliko ljudi ne odzove na vabilo za sodelovanje v programu. Zato je, kot pojasnjuje Maučec Zakotnikova, v prihodnosti potrebno izboljšati predvsem vključevanje moških, ki so zaradi raka na debelem črevesu in danki ogroženi celo bolj kot ženske. Posebno pozornost pa bodo tudi v prihodnje namenili skrbi za kakovost in prijaznost programa, podpori invalidom in osebam s posebnimi potrebami ter skrbi za dvig odzivnosti.

Maučec Zakotnikova je tudi povedala, da so s prvim aprilom letos začeli z drugim krogom izvajanja programa Svit, ki bo trajal do konca leta 2012. V ta krog so vabljene osebe z urejenim obveznim zdravstvenim zavarovanjem v starosti med 50 in 69 let, ki so imele v prvem presejalnem krogu bodisi negativen test na prikrito krvavitev v blatu bodisi se niso odzvale na vabilo k sodelovanju.

Pri tem vodja programa opozarja, naj ljudje ne zamenjujejo preiskavo blata na prikrito krvavitev v blatu, ki so jo opravili v prvem presejalnem krogu programa, s kolonoskopijo, ki je endoskopska preiskava celotnega debelega črevesa s kolonoskopom. Poleg tega pa naj bodo ljudje, ko dobijo testerje, pozorni pri odvzemu majhnih vzorcev blata, še poudarja Maučec Zakotnikova.