Nedavno sprejeti aneks dva zdravstveni blagajni namreč onemogoča enostransko zniževanje akontacij, torej vnaprejšnjih plačil bolnišnicam, zdravstvenim domovom in koncesionarjem. ZZZS je akontacije letos sicer že znižal, kot kaže, pa jih bo kljub vsemu še enkrat.

30 milijonov evrov premalo in pravna praznina

Generalni direktor ZZZS Samo Fakin nam je potrdil, da se kmalu obeta še ena seja skupščine zavoda, na kateri bodo "akontacije uskladili z razpoložljivimi sredstvi". Tudi če bi bili varčevalni ukrepi iz rebalansa finančnega načrta ZZZS na vladi sprejeti, bi glede na trenutne izračune konec leta zmanjkalo 15 milijonov evrov, saj so napovedi poslovanja ob dodatnih obveznostih in nižjih prilivih vse slabše. Če varčevalni ukrepi ne bodo udejanjeni, bo glede na trenutne ocene konec leta v zdravstveni blagajni 30 milijonov evrov premalo, naslednje leto pa bo "zmanjkalo" najmanj 80 milijonov evrov, je opozoril Fakin. "To bo zelo resen problem za zdravstveni sistem. Denarja, ki ga ni, ne moremo dati, položaj pa je shizofren. Po eni strani se ne smemo zadolževati, po drugi strani pa niso razbremenili odhodkov ali povečali prihodkov ZZZS. Hkrati so sistemski ukrepi ob menjavi vlade odloženi za najmanj pol leta. Bolnišnice ne bodo dobile dovolj denarja za svoje delovanje, zaradi česar bodo začele odlagati plačila dobaviteljem, zaradi jemanja kreditov se bo podražil sistem, posamezni manjši dobavitelji pa lahko celo zapustijo slovenski trg," je naštel Fakin.

Kot pravi, se sicer zavedajo, da jim aneks dva k splošnemu dogovoru v zdravstvu onemogoča enostransko zniževanje akontacij, pa tudi, da jih lahko bolnišnice zaradi tega tožijo. "To je res, a kje naj najdemo 30 milijonov evrov, ki bodo zmanjkali sredi decembra, in poplačamo vse obveznosti?" se sprašuje Fakin. Aneks dva k splošnemu dogovoru v zdravstvu, kakršnega je sprejela vlada, je po njegovem nelegitimen, saj jim ob onemogočanju zniževanja akontacij nalaga še dodatne večmilijonske obveznosti. Ob tem Fakin opozarja tudi na pravno praznino, saj veljavna zakonodaja ni predvidela, kaj storiti v zapleteni situaciji, kot je trenutna.

"Izterjati prispevke, blagajni pa dovoliti zadolževanje"

Direktor združenja zdravstvenih zavodov Metod Mezek ugotavlja, da je bilo zniževanje akontacij bolnišnicam neutemeljeno že pred tem, aneks dva k splošnemu dogovoru pa je njihovemu stališču še pritrdil. Če bo zdravstvena blagajna še naprej zniževala akontacije, lahko zato pride do tožb, pričakuje Mezek. "Upamo, da se akontacije ne bodo zmanjševale in da tožb ne bo," je dejal. V bolnišnicah in zdravstvenih domovih še vedno menijo tudi, da so varčevalni ukrepi, ki jih je v okviru rebalansa finančnega načrta sprejela skupščina ZZZS, preveliko breme zanje.

Mezek se strinja, da je zdravstvena blagajna v finančnih težavah in da so se nujni sistemski ukrepi v zdravstvu glede na trenutno politično situacijo odmaknili. Kljub temu pa prenašanje izgube z ZZZS na bolnišnice po njegovem ni dobra rešitev. Bolje bi bilo zdravstveni blagajni dovoliti, da se zadolži, še vedno meni Mezek. "Poleg tega bi bilo treba zdaj narediti, kar se da tudi brez sistemskih ukrepov, na primer izterjati neplačane prispevke za zdravstvo," je opozoril Mezek.