Ugotovitve komisije temeljijo na dejstvih in ne na pričanjih pred njo, je poudarila Župevčeva. "Želeli smo se namreč izogniti slabi praksi številnih preiskovalnih komisij v preteklih mandatih DZ, ko so bila končna poročila predvsem slika aktualnega političnega dogajanja, ne pa dejanski odraz opravljene preiskave," je pojasnila. Preiskovalna komisija je več tisoč strani dokazov dobila od pristojnih organov, kot so Davčna uprava RS, policija in urad za preprečevanje pranja denarja, je povedala Župevčeva. Ker poročilo večinoma sloni na davčni tajnosti, bančni tajnosti in poslovni skrivnosti, komisija teh oznak ne more umakniti, je poudarila.

"Komisija predlaga DZ več sklepov, med drugim ugotovitev, da sta bila omenjena brezplačnika ustanovljena in izdajana z namenom vplivanja na volitve poslancev v državni zbor leta 2008 prek diskvalifikacije političnih tekmecev, koristiti vodilni stranki tedanje vladajoče koalicije SDS in prikriti predvolilno propagando oziroma kampanjo ter sporno financiranje političnih strank," je povedala Župevčeva.

Po predlogu sklepa komisije je šlo v tem primeru "za način izvajanja negativne politične kampanje mimo veljavne zakonodaje", je povedala. Ker pa, kot je dejala, zakonodaja tovrstnih anomalij ne preprečuje dovolj učinkovito, komisija predlaga poziv vladi, da pripravi ustrezne spremembe zakonodaje.

Član komisije Tadej Slapnik (Zares) je dejal, da sta bila omenjena brezplačnika "trojanska konja, uporabljena za namene negativne politične kampanje". Njun osnovni namen je bil objavljanje prikritih oglaševalsko-novinarskih vsebin z negativno vsebino o političnih nasprotnikih v korist takrat vladajoče SDS, je poudaril.

"Pred in za časa izhajanja brezplačnikov posamezni nosilci javnih funkcij iz stranke SDS, začenši s takratnimi predsednikom vlade Janezom Janšo, gospodarskim ministrom Andrejem Vizjakom, ministrom za kulturo Vaskom Simonitijem in ministrom za javno upravo Gregorjem Virantom niso ukrepali proti odgovornim v podjetjih v državni lasti, ki so oglaševala v brezplačnikih," je opozoril Slapnik.

Zato po njegovih besedah komisija ocenjuje, "da so kot nosilci javnih funkcij politično odgovorni, ker so z neukrepanjem omogočili neposredne koristi svoji politični stranki in samim sebi, saj so vsi štirje tedaj tudi kandidirali na volitvah".

Brezplačnika so po njegovih besedah izdajali tako, da se je zaobšlo veljavni zakon o poštnih storitvah, ki ureja problematiko vročanja nenaslovljenih oglaševalskih, marketinških in drugih reklamnih sporočil. "Tako so v domove preko brezplačnikov prihajali politični oglasi oziroma prikrite oglasno-novinarske vsebine," je opozoril.

Podjetji Progresija, ki je izdajalo Slovenski tednik, in Zame-tek, ki je izdajalo Ekspres, sta poslovno leto 2008 zaključili z velikimi izgubami, je dejal Slapnik. "Progresija je leto 2008 končala z izgubo v višini 1,25 milijona evrov, Zame-tek pa v višini 350.000 evrov," je povedal.

Obema podjetjema se je po njegovih besedah s "tako imenovanimi prijateljskimi posojili, ki niso bila nikoli vrnjena, omogočilo, da sta pridobili posojila v ocenjeni skupni vrednosti 1,5 milijona evrov, ki sta jih v celoti porabili za izdajanje predvolilnih brezplačnikov". sta