Čeprav besedila predloga zakona še ni mogoče zaslediti na spletnih straneh državnega zbora, se je z njegovo vložitvijo odprlo pravno vprašanje, ali lahko poslanci vladi sploh naložijo sprejetje odločitve, ki ne spada med tekoče posle. Dilema je še toliko večja, ker gre za državno poroštvo. Po običajnem postopku bi namreč prve korake morala storiti vlada, natančneje ministrstvo za finance, ki bi moralo še pred sprejetjem zakona z Evropsko investicijsko banko skleniti poroštveno pogodbo in jo ratificirati v državnem zboru, šele nato pa bi ta odločal o zakonu. "Sklenitev mednarodne pogodbe po zakonu o zunanjih zadevah zahteva najprej pripravo pobude za pogajanja, ki mora biti potrjena v državnozborskem odboru za zunanjo politiko," so nam pred časom pojasnili na ministrstvu, ki ga vodi Franc Križanič. "Res je, da je odprtih vprašanj več, ampak gre za to, da je treba ločiti med posli, ki so tekoči, in tistimi, ki so nujni," je vložitev predloga zakona komentiral Vizjak. Ministrstvi za finance in gospodarstvo bomo za komentar zaprosili danes. pc