Primerjalno testiranje je bilo izvedeno v skladu s pravili mednarodne potrošniške organizacije za testiranje (ICRT) in strokovnimi standardi živilske in mikrobiološke stroke. Testiranje so vodili usposobljeni strokovnjaki, analize pa so bile opravljene v akreditiranem laboratoriju. Naši rezultati so pokazali, da je možno doseči visoke kakovostne, higienske in varnostne parametre, saj je bilo mleko s treh kmetij ocenjeno z odlično oceno. Poudariti moramo, da ZPS podpira prodajo mleka iz mlekomatov, vendar pa vztrajamo pri upoštevanju previdnostnega načela, kadar obstaja potencialno tveganje za zdravje potrošnikov, saj ne gre podcenjevati prehranskih afer, ki so se dogajale v naši bližini in so se končale celo s smrtnimi žrtvami.ZPS je že 24. avgusta 2011 obvestila vse prodajalce mleka o rezultatih testiranja, ti pa so po zakonu dolžni obvestiti ustrezne inšpekcijske službe, če rezultati niso skladni z zakonskimi smernicami.Z namenom objektivnega obveščanja potrošnikov predlagamo, da se glede možnih tveganj uživanja surovega mleka za zdravje in glede izvajanja nadzora neoporečnosti živil, kakor tudi o evidenci epidemiologije pri hrani objavi komentar medicinske in mikrobiološke stroke oziroma zdravstvene ustanove, ne pa da se kot strokovno argumentirana izpostavlja laična mnenja ponudnikov mlečnih izdelkov.Naloga ZPS kot potrošniške organizacije ni nadzor nad izdelki na trgu, ampak spremljanje kakovosti izdelkov ter informiranje in opozarjanje kupcev na potencialna tveganja pri uživanju le-teh. Ustrezne ukrepe pa morajo sprejeti oziroma izvajati proizvajalci izdelkov in pristojni državni organi (ministrstva, inšpekcijske službe). Prekuhavanje surovega mleka že vseskozi priporoča Inštitut za varovanje zdravja RS, enako priporočilo pa bosta, na osnovi rezultatov testiranja Zveze potrošnikov Slovenije, izdali tudi ministrstvo za zdravje in ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.Breda Kutin, predsednica ZPSveza potrošnikov Slovenije pri svojem delu vedno upošteva izključno interes potrošnikov in tudi tokrat smo na podlagi rezultatov opravljenega testiranja objavili naša priporočila o prekuhavanju surovega mleka zaradi varovanja zdravja potrošnikov. Primerjalno testiranje je bilo izvedeno v skladu s pravili mednarodne potrošniške organizacije za testiranje (ICRT) in strokovnimi standardi živilske in mikrobiološke stroke. Testiranje so vodili usposobljeni strokovnjaki, analize pa so bile opravljene v akreditiranem laboratoriju.

Naši rezultati so pokazali, da je možno doseči visoke kakovostne, higienske in varnostne parametre, saj je bilo mleko s treh kmetij ocenjeno z odlično oceno. Poudariti moramo, da ZPS podpira prodajo mleka iz mlekomatov, vendar pa vztrajamo pri upoštevanju previdnostnega načela, kadar obstaja potencialno tveganje za zdravje potrošnikov, saj ne gre podcenjevati prehranskih afer, ki so se dogajale v naši bližini in so se končale celo s smrtnimi žrtvami.

ZPS je že 24. avgusta 2011 obvestila vse prodajalce mleka o rezultatih testiranja, ti pa so po zakonu dolžni obvestiti ustrezne inšpekcijske službe, če rezultati niso skladni z zakonskimi smernicami.

Z namenom objektivnega obveščanja potrošnikov predlagamo, da se glede možnih tveganj uživanja surovega mleka za zdravje in glede izvajanja nadzora neoporečnosti živil, kakor tudi o evidenci epidemiologije pri hrani objavi komentar medicinske in mikrobiološke stroke oziroma zdravstvene ustanove, ne pa da se kot strokovno argumentirana izpostavlja laična mnenja ponudnikov mlečnih izdelkov.

Naloga ZPS kot potrošniške organizacije ni nadzor nad izdelki na trgu, ampak spremljanje kakovosti izdelkov ter informiranje in opozarjanje kupcev na potencialna tveganja pri uživanju le-teh. Ustrezne ukrepe pa morajo sprejeti oziroma izvajati proizvajalci izdelkov in pristojni državni organi (ministrstva, inšpekcijske službe). Prekuhavanje surovega mleka že vseskozi priporoča Inštitut za varovanje zdravja RS, enako priporočilo pa bosta, na osnovi rezultatov testiranja Zveze potrošnikov Slovenije, izdali tudi ministrstvo za zdravje in ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Breda Kutin, predsednica ZPS