4reportaža Zamenjava režima

Ervin Hladnik - Milharčič, Tomaž Skale

8intervju Dušan Kumer

Miran Lesjak, Jože Poglajen

11nova evangelizacija Nadškof v sociološkem zelniku

Marjan Smrke

12ljudje z ozadjem Mahmud Abas

Dejan Kovač

13kolumne V rokah šalabajzerjev, Sadam Janša

Goran Vojnović, Boris Dežulović

14spremembe ustave Kako povečati izvedbeno učinkovitost politične ureditve?

mag. Igor Klinar

15slovenska družba Med mafijsko in meritokratsko družbo

dr. Frane Adam

16industrijska politika v Sloveniji Nerazumevanje in nepripravljenost k dogovoruJanez Prašnikar

18portret Nemčije v škripcih Malo evroskepticizma,veliko negotovosti

Marjeta Kralj

20(ne)konkurenčnost Slovenije Nekoč se je govorilo o balkanski Švici

Barbara Hren

22intervju asist. dr. Gorazd Bernard Stokin

Majda Hostnik

25kajenje Manjvredni potrošniki

Borut Mehle

26intervju Mikael Colevill Andersen

Andrej Klemenc

28paralele, razvrščeno, električne ovce Estetika ali socialni komentar, 10 največjih slovenskih vinskih kleti, Aboniran na odklop

Aleksander Bassin, Miha Štamcar, Jonas Žnidaršič

31satira Najbolj smo mobilni, ko stojimo!, Kaj sanjajo svinje?

Zoran Senković, T. Zgaga