Kot so sporočili iz kliničnega centra, je prve certifikate prejelo okoli 80 zaposlenih. Z nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) zaposleni ne pridobijo formalne stopnje izobrazbe, temveč zgolj dobijo certifikat, ki pomaga premostiti neskladje med formalnim in dejanskim statusom.

Ker gre v primeru reševalcev za zahtevnejše delo od trenutno priznane zahtevnosti, je NPK tudi podlaga, da se reševalcu omogoči bolj pravično plačilo za njegovo delo, pojasnjujejo v kliničnem centru. Za uvedbo NPK so si v reševalni službi prizadevali že dlje časa, z podelitvijo prvih certifikatov pa se je postopek uspešno zaključil.

NPK tako ni oblika formalnega izobraževanja, temveč sistem certificiranja, s katerim tehnik zdravstvene nege pridobi javno veljavno potrdilo o usposobljenosti za opravljanje poklica reševalca, še dodajajo v ljubljanskem kliničnem centru