Kljub temu še vedno ni jasno, ali bo ta rešitev dokončna ali bodo na trgu potrebni radikalnejši ukrepi. Več naj bi bilo po naših informacijah znano pozimi, ko bo jasno, kako se tlak obnaša pri nizkih temperaturah. Sicer pa nam je včeraj več sogovornikov potrdilo, da so se razpoke pojavile, ker je izvajalec trg betoniral med hudo vročino in betona ni uspel primerno ohladiti.

Na občini so nam zagotovili, da bo vse stroške sanacije trga kril Gradis G, ki je zagotovil dobro izvedbo del. "V časovnih intervalih 14 dni potekajo ogledi izvajalca in nadzora, pri čemer se vodi tudi ustrezna dokumentacija, iz katere je razvidno, kaj vse mora izvesti izvajalec za odpravo pomanjkljivosti," so pojasnili na občini, kjer se še vedno niso odločili, ali bodo Gradisu G priznali za zahtevek za plačilo dodatnih del. "Mestna občina Ljubljana je zahtevke obravnavala, pripravljeno gradivo pa je bilo treba še dopolniti. Predvidevamo, da bi lahko v tem tednu sprejeli odločitev," so še povedali na magistratu.

Kot smo že pisali, so na ljubljanski mestni občini z Gradisom G za projekt garažne hiše pod Kongresnim trgom sklenili pogodbo v višini 17,7 milijona evrov. Sama parkirna hiša je stala 10,432.140 evrov, kar znese 14.490 evrov na parkirni prostor, medtem ko je dobrih sedem milijonov stala ureditev parka, ploščadi trga in okoliških ulic z obnovljeno infrastrukturo. Po pogodbi bi moral Gradis G dela končati 10. marca letos, vendar mu je občina zaradi zahtevnosti izvajanja gradbenih del, povezanih z obsežnimi arheološkimi raziskavami, s čimer je povezan tudi njegov zahtevek za plačilo dodatnih del, rok podaljšala do konca junija.