Vrhovno sodišče je razveljavilo sklep upravnega sodišča, ki je z začasno odredbo Mestni občini Koper prepovedalo prodajo nepremičnin na območju krajevne skupnosti Ankaran. Ta odločitev po mnenju koprske občine pomeni, da v tem trenutku ni nobenih pravnih ovir, zaradi katerih ne bi prosto razpolagali tudi z nepremičninami na območju Ankarana. Predsednik KS Ankaran in pobudnik za ustanovitev ankaranske občine Gregor Strmčnik pa je opozoril, da vrhovno sodišče ni odredilo, da lahko koprska občina zdaj prosto razpolaga s premoženjem občine Ankaran v konstituiranju, pač pa je zgolj odpravilo začasno zadržanje dražbe nepremičnin, ker je dogodek potekel in zadržanje nima več nobenega smisla.