"Ne moremo verjeti, da sta Koper in slovenska Istra izvzeta iz delovanja računskega sodišča, komisije za preprečevanje korupcije in tožilstva," je bil neposreden Horvat, ki je opozoril še na domnevne, nikoli popolnoma raziskane kršitve pri delovanju kemijske tovarne Kemiplas in gradnji hitre ceste Koper-Izola.

Postopki za gradnjo sečoveljskega igrišča za golf že potekajo

Kljub negativnim stališčem stroke, ki jih omenja Horvat, je ravno v zadnjih mesecih intenziviran postopek gradnje igrišča za golf v Sečovljah, v katerega naj bi investitorji vložili že dva milijona evrov.

"To nas ne zanima, nas zanima samo to, da se ohrani kmetijska zemlja," pravi Horvat. V projekt sečoveljskega igrišča za golf bi družba Golf Istra, ki je v lasti Istrabenza in Luke Koper, vložila več kot 10 milijonov evrov. Z namenom podpore projektu je občina Piran letos s sosednjima občinama Koper in Izola že pred časom sklenila sporazum o zagotovitvi nadomestnih 74,6 hektarja kmetijskih zemljišč.

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Slovenije ter ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sta namreč kot pogoj za izgradnjo igrišč za golf na kmetijskih zemljiščih v Sečovljah postavili zahtevo, da se zagotovijo enakovredna nadomestna zemljišča. Ker je teh v piranski občini premalo, so na pomoč priskočili v občini Koper, kjer bodo zagotovili približno 50 hektarjev nadomestnih zemljišč, in občini Izola, kjer jih bodo zagotovili približno 18.

Golf priložnost tudi za kmetovalce

Piranski podžupan Gašpar Gašpar Mišič je zavrnil kritike Horvata in predstavil razvojne možnosti, ki jih kmetijstvu in turizmu lahko ponudi igrišče za golf. "Ne gre za rešitev turizma, ampak predvsem za istrskega kmeta, ki je butični pridelovalec. Želimo ustvariti pogoje za to, da svoj pridelek tudi proda, to stališče pa je drugačno od tistega, ki ga ima kmetijsko ministrstvo, in sicer, da kmet izdelek pridela," je opisal Mišič, ki je prepričan v razcvet kmetijstva na območju bodočega igrišča za golf. Piranski podžupan je namreč predstavil nekaj dobrih praks po svetu in tudi v sosednji Hrvaški, kjer so igrišča za golf neposredno integrirana s kmetijskimi površinami. Čeprav je lahko laično razumevanje teh stališč sumničavo, so Mišiču pritrdili nekateri večji kmetovalci, ki imajo zemljišča v Sečovljah, kjer je načrtovana gradnja igrišča za golf.

"Na tem območju ne raste nič že 50 let," je dejal Guido Mahnič. Z njim se je strinjal tudi kmetovalec Adriano Klobas, ki prav tako vidi rešitev za svojo dejavnost v turizmu iz igrišča za golf. "Naša družina ima zemljišča na Hrvaškem, ki mejijo z igriščem za golf v bližini hotela Kempinski Adriatic pri Savudriji, in odkar to deluje, je naša dejavnost v razcvetu," je sklenil Klobas.