Med njimi je tudi 96 medicinskih sester iz Slovenije; v nefrologiji jih sicer dela okoli 330, je povedala Mirjana Čalić, višja medicinska sestra, zaposlena v Centru za bolnike s presajeno ledvico, ki deluje v okviru Kliničnega oddelka za nefrologijo UKC Ljubljana, in predsednica lokalnega organizacijskega odbora konference. Udeleženci razpravljajo predvsem o izboljšanju obravnave bolnikov z odpovedjo ledvic, ki se zdravijo z dializo ali imajo presajeno ledvico, ter o drugih vidikih obravnave teh bolnikov, ki so povezani s kakovostjo njihovega življenja. Tukaj gre na primer za žilne pristope za izvajanje dialize, pripravo bolnikov na nadomestno zdravljenje z dializo ali transplantacijo, pripravo bolnikov na zdravljenje z zdravili za zmanjševanje imunskega odziva telesa po presaditvi, učenje bolnikov, kako živeti s presajeno ledvico ipd. Na kongresu so prav tako predstavili nove raziskave na teh področjih ter izsledke skupnih raziskav, ki jih izvajajo v sodelovanju z organizacijami medicinskih sester v nefrologiji v državah članicah, je povedala Mirjana Čalić. Gre za skupne projekte na temo, kako preprečiti izpadanje igel med dializo, kako ocenjevati kakovost življenja bolnikov z dializo, prehranskega svetovanja bolnikov na dializi, kako zagotoviti enako kakovost učenja bolnikov, pa tudi projekte o agresivnosti na delovnem mestu, o tem, kaj doživljajo medicinske sestre na delovnem mestu, in druge.

Dializo izvajajo medicinske sestre

Eno najpomembnejši delovnih področij medicinskih sester v nefrologiji je izvajanje dializnega zdravljenja, zato se veliko predavanj na konferenci tiče izvajanja kakovostne dialize in kakovostne zdravstvene nege na dializi, kar vključuje tudi upoštevanje bolnikovega počutja in potreb.

Medicinske sestre so tudi tiste, ki izvajajo učenje bolnikov, zato morajo biti primerno strokovno usposobljene, da lahko edukacijo prilagodijo bolnikovim sposobnostim dojemanja, njegovim socialnim okoliščinam, čustvenemu stanju in drugemu. Izobraževanje je dvosmerna komunikacija, zato morajo medicinske sestre tudi preverjati, koliko je bolnik razumel in kako te informacije doživlja; na primer, ali dializni bolnik razume, da bo, če bo imel urejen fosfat in kalcij v telesu, to pomagalo ohranjati zdrave kosti, da dolžina dialize vpliva na kakovost in dolžino življenja bolnika, da to, da uživa čim manj tekočine, ugodno vpliva na zdravje srca in ožilja... Le bolniki, ki so dobro poučeni, lahko namreč sodelujejo v zdravljenju in aktivno prispevajo k zdravljenju, je poudarila Mirjana Čalić.

"Ledvični bolniki so sicer običajno zelo motivirani in to motivacijo medicinske sestre izkoriščamo pri edukaciji," je povedala Čalićeva.

Presaditev ledvice

Na konferenci so veliko izvedeli tudi o presaditvi ledvice. Pomembno je, da se to znanje širi med vsemi medicinskimi sestrami s področja nefrologije v Sloveniji, da so zato bolniki na enak način poučeni o možnosti presaditve ledvice in imajo zato tudi enak dostop do tega zdravljenja.

Slovenske medicinske sestre v nefrologiji so sicer zelo aktivne, je povedala Čalićeva, in v okviru svoje strokovne sekcije pri zbornici zdravstvene nege izvajajo vrsto izobraževanj. "Ko primerjam naše in tuje pristope, ugotavljam, da smo slovenske medicinske sestre v nefrologiji del razvitega sveta," je povedala Čalićeva. Tudi to, da je evropsko združenje konferenco pripravilo v Sloveniji, kaže, da jih prepoznavajo kot strokovno usposobljeno organizacijo, je povedala.

Želijo pa si dvigniti izobraževanje medicinskih sester v nefrologiji, dializi in transplantaciji na raven specializacije. Doslej ta ni bila zahtevana, čeprav v nekaterih drugih državah to že regulirajo. Pri sekciji so že izdelali program izobraževanja, na ministrstvu za zdravje in ministrstvu za šolstvo pa je, da se do tega opredelijo.