"Projekt ni slab, problem je v slabi komunikaciji," je želel krški župan Franc Bogovič na predstavitvi ureditvenega načrta pomiriti razburjene Krčane. V prid projektu ne govori niti študija mirujočega prometa, ki jo je predstavil Jurij Kostanjšek iz ljubljanske družbe Axix, ki ugotavlja, da več kot 880 parkirnih mest popolnoma zadostuje potrebam.

"Bistvo problema je ta, da nameravate sedanjo cono za pešce prepustiti avtomobilom, za kar ni nobene potrebe. Poleg tega pa je dokument, o katerem se šele pogovarjamo, že v fazi izvedbe, kajti nova parkirišča so tam že vrisana," opozarja meščan Fedor Špacapan. Podobno menijo tudi predstavniki civilne družbe, povezani v društvo za kakovost mestnega življenja in ekologijo Zeleni krog. Njihov predstavnik Aleš Suša se je na besede Romane Pečnik z občinskega oddelka za gospodarsko infrastrukturo, češ da peš cona doslej ni odigrala svoje funkcije, odzval z besedami, da ni prav nič narobe, če se otroci v zaprtem območju še naprej rolajo in skejtajo. "Parkirišč v starem Krškem je dovolj, saj smo zadnja leta tu kar po vrsti ostali brez zdravstvenega doma, dveh bank, glasbene šole, nekaj trgovin in zdaj še brez policijske uprave," je opozoril Suša.

Ker naj bi po Bogovičevih besedah skupaj z dokončanjem gradbenih del na bližnji krški hidroelektrarni in po sprejetju državnega prostorskega načrta za hidroelektrarno Brežice mesto na površinah ob Savi dobilo še dodatna nova parkirna mesta, v Zelenem krogu in v mestni krajevni skupnosti močno računajo, da jim bo sedanjo edino cono za pešce le uspelo ohraniti. Občinski upravi so med drugim predlagali, naj se takoj loti barvanja parkirne cone na ostalem delu sporne Ceste krških žrtev vse do Hočevarjevega trga, kjer naj bi postavili tudi tri parkirne avtomate. Odločitev občinske uprave bo padla kmalu.