Tržiško mestno jedro je sicer sodilo med najbolj neugledne in zanemarjene predele občine. Lani so prenovili šest mestnih ulic, s sredstvi kohezijskega sklada pa poskrbeli za komunalno in vodovodno omrežje. Pred dnevi je že stekla prenova Blejske ceste, uredili bodo vodovod, kanalizacijo, javno razsvetljavo, optično, telekomunikacijsko in električno omrežje. Obnovili bodo tudi most čez Mošenik, asfaltirali makadamsko površino pod zdravstvenim domom ter uredili 14 parkirnih prostorov ter nakazali traso obvoznice do mestnega središča. Na Cankarjevi cesti do ulice Za Virjem bodo s preplastitvijo začasno popravili močno poškodovano vozišče, že naslednje leto spomladi pa tam steče še celovita prenova komunalne in cestne infrastrukture. Dela so vredna 857.000 evrov, 85 odstotkov je delež Evropskega sklada za regionalni razvoj.

"Izkazalo se je, da z lepšo urejenostjo javnih površin tudi prebivalci dobijo drugačen odnos - manj je smeti, umazanije, lepše urejajo svoje vrtove, dvorišča, kar nekaj hiš dobiva prenovljena pročelja in fasade," je ocenil župan Tržiča Borut Sajovic. "Mestno jedro je en naših glavnih turističnih adutov. Če hočemo, da je mesto živo, moramo izboljšati pogoje tistim, ki tu živijo," je še dodal Sajovic.

Naj omenimo, da je v tem delu mesta tudi Tržiški muzej, do koder je praktično nemogoče z avtom, pa tudi stavba je v bolj klavrnem stanju. Muzej obišče letno manj kot štiri tisoč ljudi. Nedavno so zaprli tudi muzej mamutov oziroma zasebno zbirko o življenju v pradavnini. Tudi tu je bil razlog slab obisk in dotrajana stavba. "Ni problem v dostopu. Naše zbirke so premalo atraktivne, aktualne, moderne. Ljudje hočejo zgodbe, interaktivne projekcije in podobno. Potreben bo nov pristop, ki si ga obetam tudi z novim vodstvom muzeja. Glede izpraznjenih prostorov bi poudaril, da nisem za projekte, ki bi najprej zahtevali veliko javnega denarja, nato pa še več za vzdrževanje. Iskati bo treba zasebnega partnerja ali pa jih prodati. Morda bi bila tu lahko garaža, morda knjižnica. Za zdaj pa so prioritete drugje," je še povedal Sajovic.

Med priljubljenimi turističnimi točkami je tudi Dovžanova soteska. Pred dnevi so zaključili obsežna sanacijska dela na strugi Bistrice s pritoki v Jelendolu in Dolini, ki so ju pogosto pestile poplave. Dela je naročila in vodila Agencija za okolje, stala so skoraj pol milijona evrov, poplavna varnost pa se je bistveno izboljšala. V naslednjih letih država načrtuje sanacijo še dveh odsekov Tržiške Bistrice.