Na Nunskem vrtu trenutno potekajo gradbena dela: zemeljska dela so že skoraj pri koncu, vodovod je bil obnovljen v celoti, stabilizirana je bila tudi brežina. V prihodnjih dneh bo sledila utrditev terena z gradnjo "posteljice", gradnja meteorne kanalizacije in drenaže na spodnjem platoju parkirišča.

Nunski vrt pod Loškim gradom ob vstopu v staro mestno jedro so gradbeni delavci Cestnega podjetja Kranj (po novem Gorenjske gradbene družbe) začeli preurejati v parkirišče s 176 parkirnimi prostori že spomladi. Parkirišča bodo namenjena izključno stanovalcem strogega mestnega jedra, ki bodo parkirni prostor lahko najeli za letno najemnino okoli sto evrov. Parkirišče bo zgrajeno do začetka prihodnjega leta. Začetek gradnje so sicer pospremili protesti loške civilne iniciative, ki je prepričana, da gre za zeleni del mesta, ki bi ga bilo kot takega tudi potrebno ohraniti oziroma raje preurediti v mestni park kot betonsko parkirišče. Po koncu del naj bi novo parkirišče sicer zatravili in zasadili, obnovili bodo tudi mestno obzidje in nekdanjo pešpot na grad.