Po besedah direktorja javnega podjetja Žale Bojana Lepičnika je bila investicija vredna nekaj več kot tri milijone evrov, število grobov pa bi moralo zadostovati za osem do deset let. Novo pokopališče, delo arhitekta Marka Mušiča, krasijo še poti z drevoredi, paviljon, zvon poslednjega slovesa ter marmorni vhodi, ob katerih so v kamen vklesani stihi pesnitev Kajetana Koviča, Ivana Minattija in Cirila Zlobca.

"Nove Žale se enakovredno priključujejo starim, Plečnikovim Žalam. Verjetno bomo še nekaj časa govorili o Plečnikovih in Novih Žalah, vendar bo nekoč prišel tudi čas, ko bomo namesto Nove rekli kar Mušičeve Žale," je arhitektu v govoru polaskal slavnostni govornik Ciril Zlobec.

"Čeprav je to pokopališče, je lep kraj. Polje, kjer so pred leti s tovornjaki vozili in odlagali odpadke, je zeleno in urejeno," pa je spomnil ljubljanski župan Zoran Janković in dodal, da so površine za dodatno razširitev pokopališča še vedno na voljo.

Ko bo končan razlastitveni postopek zemljišča družine Scagnetti ob Tomačevski cesti, pa bodo na Žalah pridobili še dodatnih 159 klasičnih grobov, je še razložil Lepičnik, ki pričakuje, da bo proces razlastitve končan v roku dveh let. Ureditev tega dela naj bi po njegovih ocenah stala okoli dva milijona evrov.