Lansko leto so izvajalci Direkcije RS za ceste (DRSC) končali gradnjo pločnikov in kolesarske poti od Vrhnike do Drenovega Griča, trenutno pa nadaljujejo gradnjo na pododseku proti Logu. Do konca leta naj bi razširili mostiček čez staro železniško progo na glavni cesti pred Kurjo vasjo ter zgradili kolesarske poti in pločnike do križišča z Jordanovim kotom. Investicijska vrednost pododseka, ki ga trenutno urejajo, je 1,9 milijona evrov. Od tega se v kar 85 odstotkih gradnja sofinancira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Če bo pravočasno pripravljena vsa investicijska in tehnična dokumentacija in če bodo odkupljena vsa potrebna zemljišča, bo DRSC zaprosila tudi za sofinanciranje gradnje 3440 metrov dolgega pododseka skozi Brezovico.

"Za zdaj še niso do potankosti usklajena avtobusna postajališča, prav tako pa še ni usklajen zbirnik komunalnih vodov. Projektantska dela so pri koncu, tako da računam, da bo vsa dokumentacija v roku enega meseca pripravljena," je povedal župan občine Brezovica Metod Ropret. Pri DRSC pravijo, da bo v tem primeru odsek izveden do konca leta 2015.