Ministrstvo za promet s Patrickom Vlačičem na čelu je namreč v minulih tednih potihoma pripravilo spremembe zakonov o Darsu in cestah, ki bodo v primeru, če jih bosta sprejela vlada in nato še državni zbor, temeljito oklestile naloge in pristojnosti državne družbe za avtoceste. Dars tako po novem ne bo več odkupoval zemljišč, izvajal prostorskega načrtovanja in umeščal avtoceste v prostor. Omenjene naloge bo od Darsa zelo verjetno prevzel DRI, ki ga vodi Rajko Siročič. To bo družbi omogočila sprememba zakona o cestah, ki vodenje investicij v zvezi z gradnjo in vzdrževalnimi deli na državnih cestah prenaša na "gospodarsko družbo v stoodstotni lasti Republike Slovenije, ki opravlja dejavnost vodenja investicij", iz česar je očitno, da gre za DRI.

Da Vlačičevo ministrstvo pripravlja enega bolj radikalnih posegov v delovanje Darsa, ki ga je država ustanovila leta 1993, dokazuje podatek, da bo družba v primeru sprejetja sprememb zakona izgubila kar polovico nalog, ki jih je opravljala do zdaj. Četudi bo Dars uradno še lahko naprej gradil, upravljal in vzdrževal avtoceste, bo tudi na tem področju očitno dobil konkurenco. Ministrstvo je namreč v predlog sprememb zakona o Darsu vneslo tudi določbo, ki omogoča pridobitev koncesije za gradnjo posameznega avtocestnega odseka tudi "drugemu koncesionarju ob upoštevanju predpisov, ki urejajo javno-zasebno partnerstvo".

Iz predloga sprememb obeh zakonov je torej razvidno, da želi država močno zmanjšati vlogo Darsa pri načrtovanju in gradnji domače prometne infrastrukture, pri kateri bo primat prevzela DRI, in ga de facto spremeniti v vzdrževalca avtocest in pobiralca cestnine, ki bi ga v naslednjih letih deloma tudi privatizirala. Zakaj so se odločili za predlagane spremembe, nam na ministrstvu za promet včeraj niso želeli pojasniti. "O tem potekajo pogovori, a morebitne spremembe niso dokončne in še niso zrele za komentarje. Ko bodo gradiva oblikovana in bodo poslana v proceduro, vam bodo dostopna in takrat jih bomo tudi pojasnjevali," so nam pojasnili. Komentarjev ne želijo dajati tudi na DRI.

Pri tem sicer velja opozoriti, da je Dars v minulih letih vsaj pri odkupih zemljišč del nalog, ki jih bo izgubil, že prenašal na DDC. Kljub temu pa je težko pričakovati, da bo "novi" Dars, ki ga država po zaključku gradnje avtocestnega križa počasi potiska na smetišče zgodovine, z manj nalogami še naprej zaposloval več kot 1200 ljudi. Tudi to je verjetno razlog, da je ministrstvo zakonodajne spremembe po naših informacijah pripravilo povsem mimo vednosti Darsa. Prav tako o njih pred objavo na spletu ni obvestilo uprave, ki jo vodi Mateja Duhovnik.