Kot je povedal Aleš Vodičar, vodja projekta iz občine Miren - Kostanjevica, bo program trajal tri leta, celotna vrednost pa je ocenjena na nekaj več kot 900.000 evrov. "Namen projekta je ohraniti kulturno krajino in kulturno dediščino vodnjakov, ki bogatijo čezmejno območje. Obnovili bomo 28 vodnjakov in kalov, šole pa bodo pripravile gradivo o kulturno-zgodovinski vrednosti vodnjakov.

Izdali bomo tudi publikacijo o čezmejni učni poti med Doberdobom, Sovodnjami, Mirnom in Preserjami. Oblikovali bomo pot vodnjakov in postavili informativne table. Na tak način bomo ohranili sledi za zanamce," je dodal Vodičar. Župan občine Miren - Kostanjevica Zlatko Martin Marušič je dejal, da bodo 85 odstotkov denarja dobili iz sredstev Evropske unije, rezultat projekta pa naj bi bil povečan obisk turistov, predvsem pohodnikov in kolesarjev. Zagotovo pa, tako Marušič, obnova vodnjakov in kalov pomeni tudi dvig kakovosti vaškega življenja zaradi oživljanja vasi.

Direktor severnoprimorske regijske razvojne agencije Črtomir Špacapan je ob začetku izvajanja projekta poudaril, da arhitektura vodnjakov bogati čezmejno območje in predstavlja njegovo konkurenčno prednost. Ob obnovljenih vodnjakih naj bi se domačini tudi družili, obenem pa jih bodo uporabljali za gašenje požarov in napajanje živine. Z obnovo naj bi rešili tudi zgodovino vodnjakov in kalov ter običaje, ki so potekali ob njih.