Mejnik v slovenski vokalni glasbi se je zgodil leta 1951, ko je bil ustanovljen Slovenski oktet. Ta si je že v samem začetku, kot osnovno poslanstvo, zadal skrb za gojenje in plemenitenje vokalne glasbe vse od renesanse in ljudskih napevov do klasike in skladb sodobnikov, posebno skrb pa je vseskozi namenjal slovenski pesmi, ki jo je uspešno ponašal na vse celine sveta. Tako je oktet v šestdesetih letih stal na vseh pomembnih odrih sveta in v tem času se je zamenjalo veliko generacij pevcev - od prve zasedbe ni nikogar več - a vsi so čutili veliko predanost narodu, katerega ime so nosili. Slovenski oktet je bil zgled in motivacija mnogim skupinam, ki so zaradi njegovega plemenitega in doživetega petja začele delovati. Tako je v vseh teh letih v Sloveniji nastalo več kot sto oktetov, ki so sledili njegovi poti. Slovenski oktet gostuje na vseh večjih svetovnih festivalih, predvsem pa spodbuja mlade skupine po Sloveniji, da sledijo poti ansambla ter gojijo slovensko ljudsko in umetno pesem.

Ustvarjalci so povedali, da so za tokratni koncert izbrali pesmi iz "železnega" repertoarja, del programa bodo zapolnile skladbe iz zadnjega obdobja delovanja, sklenili pa ga bodo z biseri svetovne glasbene zakladnice, ki so jih posneli in izdali na zgoščenki Kaktus, v slovenščino jih je pevno upesnil in prepesnil Jože Humer. Slovenski oktet danes sestavljajo Vladimir Čadež, Rajko Meserko, Marjan Trček, Janez Triler, Jože Vidic, Darko Vidic, Janko Volčanšek in Matej Voje