Vsi prijavljeni bodo razdeljeni v skupine do dvanajst tečajnikov. Usposabljanje poteka trikrat na teden na sedežih četrtnih skupnosti. Tečajniki bodo lahko izbirali med tremi oblikami usposabljanja. Začetni računalniški tečaj bo obsegal 35 ur in je namenjen vsem, ki se želijo seznaniti z osnovami obdelave besedil, glavnimi funkcijami elektronske pošte in brskanjem po svetovnem spletu. Udeleženci nadaljevalnega računalniškega tečaja bodo to znanje nadgradili in dodali osnove urejanja digitalne fotografije ter rabo računalniških preglednic. Usposabljanje bo obsegalo 30 ur. Letos so se na mestni občini odločili, da tečajnikom ponudijo tudi 20-urni izpopolnjevalni tečaj, kjer se bodo tečajniki naučili zahtevnejših oblik urejanja besedila in se seznanili s socialnimi omrežji. Namenjen je tistim, ki so že uspešno zaključili začetni in nadaljevalni računalniški tečaj ter že samostojno uporabljajo računalnik.

Občani se na tečaje lahko prijavijo na sedežu svoje četrtne skupnosti ali na telefonskih številkah 01 306 48 62 in 01 306 48 30.