Anita Hrast priporoča vsebinsko zelo bogat portal www.nfrcsr.org, kjer je mogoče najti diplomska dela, konference, literaturo s tega področja. Ureja ga Jernej Zavrl, ki je lani prejel tudi posebno priznanje horus za svoje delo na tem portalu. Inštitut IRDO v okviru svojega založništva vsako leto izda vsaj eno knjigo na zgoščenki, letos januarja so ponatisnili knjigo Eseji o družbeni odgovornosti s prispevki številnih slovenskih avtorjev. Ddr. Matjaž Mulej, predsednik strokovnega sveta IRDO, s soavtorji že pripravlja nadaljevanje Esejev o družbeni odgovornosti v angleškem jeziku, pripravlja pa tudi izdajo knjige, povezano s tem področjem, pri mednarodni založbi. Zbira strokovnjake s tega področja in tudi na tak način ustvarja prenos znanja med Slovenijo in tujino.

"Kotler in Lee sta že pred leti izdala knjigo 'Corporate Social Responsibility', zagotovo pa je te strokovne literature toliko, da je ni mogoče zlistati na nekaj straneh. Za slovenske bralce bodo morda zanimivi zborniki vseh dosedanjih šestih konferenc Družbena odgovornost in izzivi časa, ki jih vsako leto na različne teme izdaja inštitut IRDO. V letošnjem zborniku, ki je bil namenjen mladim v presečišču svetovnih sprememb, smo imeli več kot 90 prispevkov različnih avtorjev iz Slovenije in tujine. Izšli so zborniki še na teme narava in človek, vloga menedžerjev pri razvoju družbene odgovornosti, medgeneracijsko sodelovanje, odnosi na trgu in podobno. Konec leta 2010 smo sodelovali pri prevodu priročnika EFQM 'Priročnik z orodji za družbeno odgovornost podjetij', ki ga je izdala Slovenska fundacija za poslovno odličnost," pojasnjuje Anita Hrast.

Katere knjige ste in boste še prebirali v teh tednih?

Časa za branje leposlovnih knjig mi pogosto zmanjka, ker je treba prebrati določeno količino strokovnih vsebin, avtorskih prispevkov in podobno, kar pač izhaja iz potreb našega dela na inštitutu. Pred kratkim sem ponovno prelistala raziskavo Družbeni profil mladih v Sloveniji, saj se mi zdi zelo dobro izhodišče za pripravo projektov, povezanih z mladimi.

Trenutno prebiram lanski zbornik projekta Challenge Future - The future book, ki mi ga je podarila Andreja Kodrin, in kar verjeti ne morem, koliko odličnih zamisli imajo mladi po svetu in seveda v Sloveniji. Upam, da nam bo uspelo spraviti v življenje že nekaj let pripravljen projekt odgovoren.si, kjer bi vodilno vlogo pri ozaveščanju o pomenu družbene odgovornosti imeli prav mladi in mediji.

Na dopustu sem z zanimanjem prebirala tematske številke revije Skupaj za zdravje človeka in narave, kjer je mogoče najti kar nekaj dobrih nasvetov. Prebrala sem Mladinine intervjuje 2011, ker me zanimajo razmišljanje nekaterih zanimivih ljudi in njihove življenjske zgodbe. Končala sem branje knjig iz zbirke Anastazija in sem kar nekako navdušena nad nekaterimi zamislimi iz knjige, zlasti nad rodovnimi posestvi, ki bi jih morda lahko v manjši obliki zasnovali tudi pri nas. Za Slovenijo bi bilo namreč dobro, da bi se zmogla čim bolj samooskrbovati in biti čim manj odvisna od drugih.

V gonji po globalizaciji smo pozabili na pomen lokalnosti in dela vsakega posameznika. Če bi bili spet pripravljeni bolj delati z zemljo na naraven način, bi bili manj v stresu, manj bi potrebovali sredstev za nakup hrane in še drugačne vrednote bi lahko privzgojili mladim. Ponovno bom prebrala nekatere odlomke iz Druckerjeve knjige Managing the non-profit organization in podobne literature, tudi s področja družbene odgovornosti, saj moram po nekaj letih premora končati svoj magistrski študij in se pripraviti na nove izzive.

Kako boste še skrbeli za svoj nadaljnji razvoj na področju družbene odgovornosti in na področju ozaveščanja širše javnosti o pomenu družbene odgovornosti?

Na področju moje osebne odgovornosti moram še uravnotežiti svoj delovni čas s prostim časom. Namreč, prvi pogosto poje čas drugemu, kar si z vidika zdravja in osebnega ravnotežja ne želim več početi. Žal me pa vsaka nova ideja, kreativna zamisel tako pritegne, da iz tega s sodelavci in člani inštituta kar skreiramo nove projekte, tako da nam dela in zamisli nikoli ne zmanjka. Vsekakor bom prebirala še več strokovne, pa tudi leposlovne literature in se trudila prispevati k ozaveščanju javnosti o družbeni odgovornosti z obstoječimi in novimi projekti prek inštituta IRDO in naših partnerjev.

Več na http://zaposlitve.dnevnik.si