Ameriško javno šolstvo se financira iz proračunov posameznih držav in mest. Če sredstva iz državnih proračunov zagotavljajo osnovno raven javnega izobraževanja, pa denar iz mestnega proračuna (vir zanje so davki na nepremičnine) že lahko pomeni velik kvalitativni preskok. Mnoge newyorške družine se zato za obdobje šolanja njihovih otrok z Manhattna selijo v manjša naselja (Scarsdale je tak primer), kjer mestna uprava za šole nameni veliko javnega denarja. Gre za sredstva, s katerimi šole bogatijo popoldanske in dopolnilne ter obšolske dejavnosti. New York sredstva za javno šolstvo deli po uravnilovki. Ne glede na to, za katero šolo gre, Bloombergova administracija za vsakega dijaka na širšem območju mesta odredi enako vsoto. S temi sredstvi šole sicer izpolnjujejo osnovni izobraževalni program, ki pa dijakom ne daje skoraj nikakršnih možnosti, da bi se prebili do univerz. Za kvalitetnejše javno izobraževanje je potrebno več denarja. Od skupno približno 1100 osnovnih in srednjih šol na območju mesta je le nekaj tako imenovanih prestižnih, ki dijakom omogočajo kvalitetno izobrazbo. Kako? "Prestižne" šole financirajo obšolske programe in projekte z denarjem sponzorjev, bivših dijakov, fondacij in staršev.