Njim je namreč v Nemčiji prepuščena šolska politika. V večini izmed 16 dežel šolarji učbenike še vedno dobijo brezplačno, vendar pa jih morajo po koncu šolskega leta oziroma do konca šolanja vrniti šoli. Tudi drugi učni pripomočki, ki jih nekatere šole brezplačno nudijo svojim šolarjem (na primer žepni računalniki in drugi tehnični pripomočki), ostanejo v lasti šole oziroma zvezne dežele in jih morajo ob koncu šolskega leta ali najpozneje ob zaključku šolanja vrniti. Če imajo učenci na voljo brezplačne delovne zvezke, lahko tudi te praviloma uporabljajo le določen čas. V vseh deželah pa se lahko starši tudi odločijo, da bodo šolske potrebščine svojemu otroku kupili sami.

Vsaj na papirju za obvezno šolanje svojih otrok najmanj zapravijo starši v Bremnu, saj je v ustavi te mestne dežele zapisano, da otroci v njihovih javnih šolah vse šolske potrebščine dobijo brezplačno. V praksi je tako, da si v šoli lahko izposodijo brezplačne učbenike in delovne zvezke, vendar pa morajo svinčnike, zvezke ali barvice kupiti starši sami. Le otroci iz ekonomsko šibkih družin tudi te dobijo brezplačno.

Podobno velja v Baden-Württembergu, kjer so iz fonda brezplačnih učnih pripomočkov izvzete potrebščine majhnih vrednosti (ki stanejo manj kot evro), mednje pa sodijo med drugim zvezki, svinčniki, radirke in barvice. Šolske torbe, mape, nalivniki ali športna oprema so last otrok in tako kot v Bremnu ne štejejo med učne pripomočke.

Na drugi strani morajo v nekaterih deželah starši plačati izposojevalnino oziroma najemnino za izposojo učbenikov in kupiti tudi vse druge šolske potrebščine. V Berlinu lahko izposoja učbenikov v posameznem šolskem letu stane največ 100 evrov, v Brandenburgu starši plačajo od 12 do 29 evrov, v Severnem Porenju-Vestfaliji pa za izposojo učbenikov odštejejo od 12 do 26 evrov. V Hamburgu starši za izposojo učbenikov plačajo pavšalni znesek 50, 80 ali 100 evrov na šolsko leto. Sicer pa v Nemčiji od letošnjega šolskega leta dalje vsakemu otroku, katerega starš je brezposeln ali prejema socialno pomoč, pripada enkratni letni znesek v višini 100 evrov za nakup šolskih potrebščin.